ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME DERSİ  2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI

 • Aşağıda sembolleri verilen adi anahtar priz tesisatının açık şemasını tamamlayınız.
 • Aşağıda sembolleri verilen 1 kat 1 daire kapı otomatiği zil tesisatının açık  şemasını tamamlayınız.

 

 

 

 • Aydınlatma tesisatlarında kullanılan anahtar çeşitlerini yazınız. Sembollerini çiziniz.

 

 

 

 • Aşağıda semboller verilmiştir. Sembolleri karşılıklarıyla ilişkilendiriniz.

 

 

-TEST SORULARI-

 

 • Aşağıdakilerden hangisi kapı otomatiği tesisatlarında kullanılmaz?
 1. Adi anahtar b) transformatör c) zil  d) buton
 • Transformatör zil tesisatında neden kullanılır?
 1. Akımı düşürmek için b) Gerilimi düşürmek için  c) Frekansı düşürmek için d) Kullanılmaz
 • Elektrik tesisatlarında kablo ekleri aşağıdakilerden hangisinde yapılır?
 1. Buat b) Kasa  c)  Bergman boru d) Dirsek
 • Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerinden değildir?
 1. Otomatik sigorta b) Yıldız sigorta c) Buşonlu sigorta d) Bıçaklı sigorta
 • Porselen bir malzemeyi multimetrenin ohm kademesinde ölçtüğümüzde göstergede aşağıdakilerden hangisini görmemiz gerekir?
 1. 100 ohm direnç görülür. b)  Hiç direnç görülmez.  c) Sonsuz direnç görülür  d)  Ölçü aleti öter.

-DOĞRU/YANLIŞ VE BOŞLUK DOLDURMA SORULARI-

 • Doğruluk derecesi 0,1 yerine 0,5 olan ölçü aletleri ile daha hatasız ölçmeler yapılır. (O Doğru / O Yanlış )
 • Ölçtüğü değeri  skala  taksimatı  ve  ibre  ile  gösteren  ölçü  aletlerine  analog  ölçü  aletleri denir.(O Doğru / O  Yanlış )
 • Frekans metreler AC devrelerde kullanılır. (O Doğru / O Yanlış )
 • 1 lambanın birden fazla yerden yakılıp söndürülmesinde ……………………………. Anahtar kullanılır..