Ana Sayfa Çalışma soruları Elektrik Elektronik Ölçme Elektrik elektronik ölçme yazılı çalışma soruları: Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi

Elektrik elektronik ölçme yazılı çalışma soruları: Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi

0
654

[wpfp-link]

Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi 10. sınıfında okutulan Elektrik Elektronik Ölçme dersinin Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi modülünün sorularıdır. Elektrik Elektronik Ölçme yazılılarına çalışırken bu soruları çözmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bu sorular 1. dönem 1. yazılı , 2. yazılı ve 3. yazılı sınavarına çalışırken faydalı olabilir. Cevap anahtarı konunun bitimindedir.

 

Öğrenme Faaliyeti 1

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.  İki kilometre yol giden araba …………………………….metre yol alır.
2.  30 santimetre …………………….dm’dir.
3.  25 cm …………………………….. inç’tir.
4.  70 inç ……………………….…cm’dir.
5.  Masa uzunluğunu ölçmek için en uygun alet ……….………………… dir.
6.  Bir inĢaatın  5.  katının  yerden yüksekliğini ölçmek için en uygun alet
………………………. dir.
7.  Bir bahçenin çevre uzunluğunu ölçmek için en uygun alet ………….… dir.

 

Öğrenme Faaliyeti 2

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.  Kenar ölçüleri 50 cm, 80 cm ve 1,2 m olan dikdörtgenler prizmasının hacmini m3 cinsinden bulunuz.
2.  Yarıçapı 25 cm olan bir kürenin hacmini hesaplayınız.
3.  Taban yarıçapı 10 cm ve uzunluğu 1 m olan silindirin hacmini hesaplayınız.
4.  Çevresi 1 km olan küre Ģeklinde bir  asteroidin  hacmini bulunuz  (Önceki konulardan
yararlanarak önce asteroitin yarıçapını bulunuz).
5.  Her kenarı 1m olan küp Ģeklinde bir cismin içinden yarıçapı 10 cm olan küre Ģeklinde
bir parça çıkarılmıĢtır. Kalan cismin toplam hacmini hesaplayınız.

 

Öğrenme Faaliyeti 3


Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.  50 C  sıcaklığın fahrenhayt ve kelvin cinsinden karĢılıklarını hesaplayınız.
2.  100 F sıcaklığın santigrat ve kelvin cinsinden karĢılıklarını hesaplayınız.
3.  300 K sıcaklığın santigrat ve fahrenhayt cinsinden karĢılıklarını hesaplayınız.

 

Öğrenme Faaliyeti 4

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  Ses hızı normal Ģartlarda 340 m/saniyedir. Buna göre sesin 2 katı hızla uçan bir savaĢ
uçağının kaç km/h hızla uçtuğunu hesaplayınız.
2.  Usain Bolt 2008 Pekin olimpiyatlarında 100 metreyi 9,69 saniyede, 200 metreyi ise
19,30 saniyede koĢarak iki dalda olimpiyat rekoru kırmıĢtır. Buna göre her iki mesafe
için de atletin ortalama hızını km/h cinsinden bulunuz.
3.  YarıĢ süresince  ortalama hızı 240 km/h olan bir F1 aracının 5378 m uzunluğundaki
Ġstanbul Park yarıĢ pistinde 50 turluk bir yarıĢı ne kadar sürede tamamlayacağını
hesaplayınız.
4.  Takometre ve stroboskopin kullanım açısından farklarını anlatınız.

 

Öğrenme Faaliyeti 5

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  IĢığın dalga mı yoksa parçacık mı olduğuna ait yapılan deneyleri söyleyiniz.
2.  “Lümen”in tanımını yapınız.
3.  “Candela”nın tanımını yapınız.
4.  “Lüx”ün tanımını yapınız.

 

Öğrenme Faaliyeti 6

 

Aşağıdaki soruları cevaplayız.

1.  Sesin tanımını yapınız.
2.  Sesin yayılma hızının nelere bağlı olduğunu yazınız.
3.  “Desibel”in tanımını yapınız.

 

Modülün tamamını kapsayan sorular:

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.  Metrenin 10’da birine …………… denir.
2.  75 milimetre ………………. santimetredir.
3.  Ġnç, …………………………. birimidir.
4.  1,2 kilogram …………………….. gramdır.
5.  300 kental …………………….. tondur.
6.  Kenarları 2 m ve 3 m uzunluğundaki bir halı …………. m2dir.
7.  Yarıçapı 10 cm olan bir çemberin alanı ……………… cm2dir.
8.  Bir üçgenin alanının ölçüsü ……….………….. formülüyle bulunur.
9.  Metreküp ………………….…… birimidir.
10.  Kenar ölçüleri 3 m, 4 m ve yüksekliği 2,5 m olan bir odanın hacmi ………………m3tür.
11.  Çapı 30 cm olan bir basketbol topunun hacmi ……………….. cm3tür.
12.  Fahrenhayt ……………………..birimidir.
13.  Kalori……………………………birimidir.
14.  Kumpas ile ……………ve…….……….ölçülebilir.
15.  Mikrometre ile ………………………ölçülür.
16.  Birim zamanda alınan yola ……………. denir.
17.  Dakikadaki dönüĢ sayısına ……………. denir.
18.  Devir ölçen cihazlar ……………… ve ……………………. dur.
19.  Bir ıĢık kaynağının ıĢıma gücüne ……………….. denir.
20.  Bir yüzeydeki aydınlık ölçüsüne ………………… denir.
21.  Ses Ģiddeti birimi …………………………. dir.

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1  2000 metre
2  3 dm
3  9,824 inç
4  177,8 cm
5  ġerit metre
6  Lazerli mesafe ölçer
7  Tekerlek metre

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

 

1.  0,48 m3
2.  65416,6 cm3
3.  31400 cm3
4.  0,0169 km3
5.  0,00418 m3

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI

1.  122 F, 323 K
2.  37,7 C, 310,7 K
3.  27 C, 80,6 F

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI

1  2248 km/h
2  37,3 km/h
3  1,12 saat
4  Takometre devri ölçülecek mile temas etmelidir. Stroboskopla temassız bir ölçüm yapılabilir.

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI

 

1  Young giriĢim deneyleri ıĢığın dalga yapısında olduğunu,  fotoelektrik  etki ise tanecikli yapıda olduğunu gösterir.
2  IĢık yayan bir kaynağın birim zamanda yaydığı ıĢık miktarı lümendir.
3  Yayılan ıĢığın belirli bir yöne doğru ıĢıma Ģiddeti candeladır.
4  Bir yüzeye düĢen toplam ıĢık miktarıdır.

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 6 CEVAP ANAHTARI

 

1  Maddesel bir ortamda meydana gelen titreĢimler ses olarak isimlendirilir.
2  Sesin yayılma hızı tamamen ortamın yapısına bağlıdır. Sesin frekansına veya
Ģiddetine bağlı değildir.
3  Sesin atmosferde yayılırken Ģiddetine bağlı olarak meydana getirdiği basınç
farklılıklarının ölçüsüdür.

 

Modülün tamamını kapsayan soruların cevapları:

 

1  Desimetre
2  7,5
3  Uzunluk
4  1200
5  30
6  6
7  314 cm2
8  (Taban × Yükseklik) / 2
9  Hacim
10  30
11  14130 cm3
12  Sıcaklık
13  Enerji
14  Çap ve derinlik
15  Çap
16  Hız
17  Devir
18  Takometre, stroboskop
19  Lümen
20  Lüx
21  Desibel

 

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here