Max. 1 MHz frekansa kadar ölçüm yapabilen ve bu ölçümü displayden gösteren kullanışlı bir elektronik devre.
frekansmetre_devresi