Aşağıdaki elektronik devre şeması Histerezisli tersleyen karşılaştırıcı devresidir.  Devrede karşılaştırıcı olarak LM328 kullanılmıştır. Karşılaştırıcı devreleri, genellikle comparator devresi olarak da bilinir. Tersleme ise genellikle evirme olarak ifade edilir.

 

tesleyen_comparator-devresi