[wpfp-link]
İlk elektrikli çamaşır yıkama makinası 1908 yılında Hurlay Machine Company tarafından geliştirildi. Bu makine dakikada 8 tur atan 2 yönde tamburu çeviren bir makinaydı. Ağaçtan yapılmış kazanı Westinghouse firmasının ürettiği bir elektrik motoru çeviriyordu. Aşağıda ilk çamaşır makinasının yapısı görülmektedir.