Bu amplifikatör devresi, düşük gerilim uygulamaları için yüksek güçlü çıkış sağlar. Çıkış gücü 1W’dır. 6V ve 3.5 V içn 4 ohm, 12V için ise 8 ohm kullanmalısınız.  Kuplaj kondansatörleri, DC çıkış seviyesi, birkaç 10V olana kadar gerekli değildir. Yükten geçen DC akımın sıfır olması için 500k ptansiyometre kullanılmıştır.