Sitemizde birçok yerde PWM kelimesinden sözediyoruz. Peki PWM nedir?

Pwm : Pulse Width Modulation kelimesinin kısaltılmışıdır. Türkçesi: Dalga genişlik modülasyonu

Örneğin şöyle bir dalga şekli düşünelim:

Burada 0 ile 12V arasında bir gerilim anahtarlaması söz konusudur. Dalga şeklinin 12V da bulunduğu zaman dilimiyle, 0V da bulunduğu zaman dilimi arasında eşitlik var. Bu dalga şekli ile bir cihaz çalıştırılacak olursa, giriş gerilimi olarak 6V görünecektir. BU mantığa göre biz gerilimin 12V da bulunduğu zaman dilimini artırırsak çıkış gerilimini de artırmış oluruz. Örneğin aşağıdaki şekilde 12V – 0V ‘dan 3 kat uzun periyoda sahiptir. Bu yüzden çıkış gerilimi 12×3/4 = 9Volt olur.

Aşağıdaki şekilde zamanın %25’i 12V gelmektedir. Çıkış gerilimi de 12V’un %25’i olacaktır. Yani 3V:

Görüldüğü gibi sinyalin genişliğini modüle ederek yani değiştirerek çıkışı ayarlayabiliyoruz. Bu sisteme sinyal genişlik modülasyonu yani PWM denilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here