Radyasyonmetre gamma ve alfa ışınımlarını ölçen farklı sensörlere sahiptir. Bu cihazla uzun süre radyoaktivite ölçebileceğiniz gibi haftalık gibi belirli periyotlarla da ölçüm yapabilirsiniz. Kullanılan fotodiyotla Geiger Muller tüpünden daha hassas ölçüm yapabilirsiniz. Çok küçük miktardaki radyasyon seviyelerini algılayabilir.  Sensör olarak kullanılan yarıiletkenin en büyük avantajlarından birisi de her parçacığın ölçümünü yapmayı mümkün kılmasıdır.


[wpfp-link]