[wpfp-link]
Ketlle İngilterede 1920lerde ve 1930larda gerçekleştirilen iki önemli  buluşu kullanarak çalışırlar. Bunlardan birisi rezistanstır. İçinden elektrik akımı geçen tel ısınarak suyun kaynamasını sağlar. İkincisi ise otomatik kapama mekanizmasıdır. Birçok cihazda otomatik kapama düzenekleri farklı olsa da genellikle mantık hepsinde aynıdır. Kettle de  kaynayan suyun buharı kapama mekanizmasını tetikler.

su ısıtıcısı

7 YORUMLAR