Su Seviye Anahtarı-Çamaşır Makinesi

Program cihazı kullanılan mekanik çamaşır makinelerinde ve eketronik kart kullanılan Fora kontrol sistemli elektronik çamaşır makinelerinde kazan içindeki su seviyesi su seviye anahtarı tarafından ölçülür.

g1

g2

 

Bunun dışında istisnai olarak 1.5 MLCD elektronik çamaşır makinelerinde ise aşağıda görüldüğü gibi,sadece ısıtıcının kuru çalışmasını önlemek için emniyet amacıyla su seviye sensörü ile aynı anda kullanılmaktadır.

g3

Su seviye anahtarı, kazan içindeki su miktarını kontrol eden bir elemandır. Ortak , açık ve kapalı olmak üzere üç temel  , ayrıca bir adet emniyet kontağından oluşmaktadır. Su seviye anahtarı , basınç kontrollü bir devre kesicidir. Kazan çıkış hortumuna bağlı olan , havalık’a (pipo)  bir hortum ile bağlıdır.

 

g4

 

 

 

Kazan içindeki su seviyesi arttığında havalıktaki su seviyeside yükselecek ve içindeki hava havalık hortumu aracılığı ile , su seviye anahtarına basınç olarak taşınacaktır. Su seviyesi uygun seviyeye kadar yükseldiğinde , dolayısıyla gerekli basınç oluştuğunda , körük  hareketli kontağı itecek ve NO kontak kapalı , NC kontak ise açık konuma geçeçektir. Böylelikle istenilen miktarda su alınması sağlandığında su girişi kapatılacaktır.

Aşağıdaki Şekil-7 ve 8‘de Su seviye anahtarının çalışması detaylı olarak görülmektedir.

g5

 

 

Su seviye anahtarı kazan içinde su olmadığı durumda iç kısmında bir basınç oluşmayacağı için körükte bir şekil değişikliği olmaz , dolayısıyla elektrik kontaklarında ortak uç (1)  boş uç (2) olarak adlandırılan kontağa temas halinde kalır. SSA nın bu konumunda makinede su alma ve sıkma konumdadır. Dolayısıyla su seviye anahtarının 2 nolu kontağı , su alma ve sıkma adımlarında fonksiyonların yerine getirilmesini sağlar. Şekil-9‘da su seviye anahtarı ile su giriş vanasının prensip bağlantısı görülmektedir.          1 nolu ortak uç , kazanda ayarlanan seviyede su olduğunda oluşan basınçla , 3 nolu kontağa temas eder. 3 nolu kontak makinede Program Cihazı ilerlemesi, ısıtma ve yıkama adımlarında kapalıdır.

g6

Su seviye anahtarı tipleri

 

 g7 g8

Olası Arıza Neden ve Sonuçları:

1.Su almıyor; Su seviye anahtarının 1-2 kontakları su giriş vanasına enerji vererek su alınmasını sağlar. 1-2 kontaklarının oksitlenmesi durumunda makine su almıyor arızalı olabilir.

Makine su alıyor ve pompa devreye girerek suyu boşaltıyor;

2.Makinenin suyu kesmediğini ve emniyet kontağının devreye girerek makinenin suyu boşaltarak emniyet aldığını göstermektedir. 1-2 kontaklarının yapıştığı durumlarda bu arıza ile karşılaşılır.

3.Makine su almayı kesmiyor ve körükten su taşması görülüyor;

Su seviye anahtarının çalışmadığını gösteren durumdur. Bu durumda öncelikle , havalık tıkanma , su seviye hortumundan delinme veya hava kaçırma olup olmadığı kontrol edilmedir. Detarjanın havalıkta tıkanmaya neden olması veya su seviye hortumunda hava kaçırmaları , su seviye anahtarında basınç oluşturmayacağı için , SSA vananın enerjisini kesemeyecektir.

4.Susuz yıkama ve ısıtma;

Erimeyen deterjanın zamanla havalık hortumunda yarattığı tıkanma sonucunda görülür.   Su boşaltma öncesinde oluşan tıkanma , su boşaltıldığı halde havalıktaki basıncın boşaltılmasını engeller         . Bu durumda           bir sonraki yıkama başlangıcında makine içinde su varmış gibi yıkama ve ısıtma adımlarına devam eder. Bu arızada , ısıtıcı termal devre kesicisinin erimesi ve plastik kazanlı ürünlerde kazan deformasyonu olarak görülür.

Su Seviye Anahtarı-Bulaşık Makinesi

g9

Bazı bulaşık makinelerinde genellikle Yüksek Basınç Anahtarı olarak ta adlandırılan,haznede bulunan su seviyesini ölçen komponenttir.

 

Su Seviye Sensörü-Çamaşır Makinesi

g10

 

 

Elektronik çamaşır makinelerinde kazandaki su seviyesi su seviye sensörü ile algılanır.Su seviye sensörünün iç yapısı Şekil-10‘da görülmektedir. Bir bobin ve iki kondansatörden oluşmaktadır. Bobin değeri , körükle kontrol edilen mıknatısın , bobin yuvasındaki konumuna göre değer değiştirmektedir. Körük , su seviye anahtarında olduğu gibi havalık hortumunda sıkıştırılan hava ile hareket ettirilmektedir.

Elektronik devre  bobin ve kondansatör ile bir frekans üretir. Bobin değeri değiştikçe , suyun seviyesine bağlı, üretilen frekansta değişmektedir. Üretilen frekans 28kHz ile 18kHz  arasındadır. 1 ve 3 nolu uçlarda ölçüm yapıldığında bu aralıkta bir değer ölçülmeli ve su seviyesi arttıkça frekans düşmelidir.

g11

Elektronik kartlar , su seviye sensör bağlantılarını kontrol ederek , yukarıda belirtilen aralıkta frekans üretilememesi durumunda , ilgili arıza kodunu ( E7 – F7 – H7 ) hafızaya kaydeder. 3 dakika pompa sonrasında çevrim sonu moduna geçerek  yıkama programını sonlandırır.

2 farklı tipte SSS kullanmaktayız,eski tip SSS’de kazanda su yokken SSS çıkış frekansı yaklaşık 25,5 kHz. Ve Nova kontrol sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanan aşağıda fotoğrafı bulunan yeni tip SSS’de ise kazanda su yokken SSS çıkış frekansı yaklaşık 625 Hz.ölçülmelidir.

g12


Huba Sensör (Analog Su Seviye Sensörü)-Çamaşır Makinesi

g13

 

Huba sensör 5 VDC gerilimle çalışan ve havalıkta oluşan basınca göre çıkış ucunda gerilim oluşturan bir elektronik devredir. Havalıkta oluşan basınca göre 0,5V ile 3,5 VDC gerilim çıkış bacağında oluşmaktadır.. Analog su seviye sensöründe kullanılan makinelerde , su seviyesi programa göre , yazılım aracılığı ile belirlenir. Elektronik kontrol kartı , SSS gelen gerilim değerine göre su seviye miktarına yazılımla karar verir. Çıkış gerilimi 0,5-3,5 VDC aralığında olup,0.5 VDC kazanda su yok anlamındadır.5200 ve 5950 İthal Çamaşır Makinelerinde kullanılmıştır.

 

g14huba sensör