Temel Elektronik Konuları

———————————————————————————————————————————————————-

TEMEL KAVRAMLAR

———————————————————————————————————————————————————-

Birim sistemleri ve birim katları

———————————————————————————————————————————————————-

Elektrik yükü nedir?

———————————————————————————————————————————————————-

İletken ve yalıtkan nedir?

———————————————————————————————————————————————————-

Gerilim ve direnç nedir?

———————————————————————————————————————————————————-

Direnci Etkileyen Faktörler

———————————————————————————————————————————————————-

İletkenlik

———————————————————————————————————————————————————-

Güç ve Enerji

———————————————————————————————————————————————————-

Elektrik kaynakları ve kaynakların sınıflandırılması

———————————————————————————————————————————————————-

Ohm kanunu

———————————————————————————————————————————————————-

Ünite değerlendirme testi

——–<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>———-

———————————————————————————————————————————————————-

DEVRE ANALİZİ

———————————————————————————————————————————————————-

Devre Analizine Giriş – Düğüm,kol, göz kavramları

———————————————————————————————————————————————————-

Kirchhof Yasaları

———————————————————————————————————————————————————-

Tek gözlü ve tek temel düğüm noktalı devre analizi

———————————————————————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————————————————————-