Likit (Sıvı) Kristal Ekran (LCD), hesap makinelerindeki küçük görüntü ekranından büyük televizyon ekranlarına kadar çeşitli aygıtların yapımında kullanılır. Sistemlerde  LCD ekran kullanmanın ince boyutlu , düşük maliyetli ve  gücünün verimli olması gibi  çok fazla avantajı vardır. LCD  tabanlı küçük ekran modülleri  normal durumlarda tüm  gömülü aygıtlarda bulunur. LCD basit görünür  fakat  aslında  çalışmasını sağlamak zordur.

LCD  sadece gerilim darbeleri,  hassas zamanlama ve voltaj düzeyleriyle  çalışır. Dolayısıyla, LCD sürücülerin özel çeşitleri  LCD’yi çalıştırmak için  geliştirilmiştir. Bu tür IC  sürücülerin  iki veya daha fazlasıyla birlikte LCD ekran formunun LCD modülleri normal durumlarda gömülü sistemlerde  bulunur. LCD modül sistemin  giriş alabilmesini ve ilgili çıktıyı görüntüleyebilmesini tek başına sağlar. Bu proje, Arduino kartı ile 16×2 LCD ekrana nasıl arayüz oluşturulduğunu gösterilmiştir.

1

Herhangi bir AVR mikrodenetleyici tabanlı kart  standart Arduino taslağını takip eder ve  Arduino bootloader ile görülür yani buna Arduino kartı da denebilir. Arduino’nun yaptığı gibi kolayca prototip oluşturmaya yardımcı mevcut başka hiçbir araç yoktur. Arduino kartı  yerleşik AVR mikroetleyicisinin çalışmasını sağlamak için gereken tüm devre sistemine  sahiptir. Arduino kartını programlamaya gelince,  temel c programlama bilgisine sahip herkes kolayca Arduino IDE ile programlamaya başlayabilir. “Arduino’ya  Başlarken” videosu  Arduino kartına başlamak için gerekli adımları açıklamaktadır. Bu projede kullanılan Arduino kartı Arduino pro-mini kartıdır ve Arduino  IDE’nin  Windows için 1.0.3  sürümüdür. Arduino pro-mini kartı ve Arduino IDE görüntüsü aşağıdaki gibidir;

2 3

Arduino pro-mini kartı devre sistemine sahip olmadığı zamandan beri onunla arayüz oluşturmak için  seri port veya bilgisayarın USB portuna, PC ile bağlanmak için  harici bir  USB /TTL dönüştürücü kartı gereklidir. Bu donanım  Arduino kartını programlamaya ve ayrıca bilgisayarın USB portu ile seri haberleşmeye  yardımcı olur.

12

Okuyucunun “Arduino’ya Nasıl Başlanır” projesini okumuş olduğu ve burada tartışılan her şeyi bildiği varsayılır.

Arduino IDE dört bitlik LCD modülüyle  arayüz oluşturmaya yardımcı pek çok fonksiyona sahiptir. LCD modülünü başlatmak ve LCD modülünde karakter karakter yazmak için  fonksiyonlar  vardır. Bu projelerin kodlamasında kullanılan fonksiyonlar lcd.begin () ve lcd.print () ‘tir. Fonksiyonlar  <LiquidCrystal.h> kütüphanesinde mevcuttur ve bu işlevleri kullanmaya başlamadan önce başlatma kütüphanesini başlatmak  gerekir.

5

LiquidCrystallcd()

Bu işlev, dört bitlik LCD kütüphanesi başlatmak için çağırılmalıdır ve sonrasında kütüphane fonksiyonları sadece kodla çağırılabilir. Fonksiyonun Arduino kartı  ve LCD modülü ile, her bir devre bağlantısını çağırmayı  sağlayan altı parametresi vardır. Fonksiyon parametrelerinin detayları aşağıda sırasıyla listelenmiştir. Örneğin; aşağıdaki ifade bir LCD kütüphanesini başlatmak için  devreyle yazılmış koddur;  RS pimi pim12’ye, etkin pim 11’e ve D4, D5, D6 ve D7 de sırasıyla 5, 4, 3 ve 2’ye  kullanılabilir.

Lcd.begin()

Bu fonksiyon, LCD modülü başlatmak için kullanılabilir. Kullanılan ilk parametre LCD modülün  satır sayısı, ikinci parametre ise sütun sayısıdır.

Lcd.begin () fonksiyonu 16 * 2 LCD komutu ifadeyi başlatmak için kullanılabilir;

lcd.begin(16, 2);

Yukarıdaki açıklamalar  dört bit modunda  iki satır ekran modu ile 16 * 2 LCD’yi başlatacaktır. Bu fonksiyon  LCD ekranda  bir ASCII karakterini veya dizesini görüntülemek  için  kullanılır.  Eğer  bir fonksiyon  parametresi  değer olarak atanıyorsa, bu değeri biçimlendirecek dize görüntülenebilir  ve daha sonra onu LCD ekranda gösterir.

Lcd.print () fonksiyonu  “Arduino ile nasıl  seri hata ayıklama yapılır”,  “Arduino ile nasıl seri giriş ve çıkış yapılır” ve “Arduino’dan seri veriler nasıl gönderilir”  projelerinde  bahsedilen Serial.print ()fonksiyonuna benzer.

Aşağıda gösterildiği gibi lcd.print () fonksiyonu bir dize yazdırmak için kullanılabilir;

lcd.print(“Merhaba Dünya”);

Yukarıdaki açıklama LCD ekrana “Merhaba Dünya” dizesini yazdırır. Eğer değişken değerinin LCD ekrana basılması gerekirse  aynı fonksiyonu biçimlendirebilmek için temsil eden  ASCII dize değeri  kullanılabilir.

lcd.print(100);

Yukarıdaki ifadede  100 değeri  lcd.print ()fonksiyonu ile  “100” dizesine  dönüştürülür  ve ardından  LCD modül üzerinde görüntülenir.

Kod :

Kod öncelikle LCD modüle erişmek için gerekli tüm fonksiyonlara sahip  <LiquidCrystal.h> kütüphanesini içerir.  Bu projede kullanılan 16 * 2 LCD modül lcd.begin()  fonksiyonu  kullanılarak başlatılır. lcd.print ()  fonksiyonu daha sonra verileri LCD modülde  yazdırmak için kullanılır.

 

// kitaplık kodunu dahil et:
#include <LiquidCrystal.h>
// Arayüz pim numaraları ile kütüphaneyi başlatın
LiquidCrystallcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// LED pimine bir isim verin:

int led = 6;
void setup()
{
 // LCD'nin sütun ve satır numaralarını yerleştirin:
lcd.begin(16, 2);
 // LCD’ye bir mesaj yazdırın . 
lcd.print("Elektronikhobi");

  //dijital pimi bir çıkış olarak başlatın.
pinMode(led, OUTPUT); 
}
void loop()
{

digitalWrite(led, HIGH);  // LEDi yükseltin (HIGH gerilim seviyesidir)
delay(1000);          // Bir saniye bekleyin
digitalWrite(led, LOW);  // Gerilimi LOW yaparak LEDi alçaltın 
delay(1000);       // Bir saniye bekleyin 
}

Kod  <LiquidCrystal.h> kütüphanesinde  mevcut fonksiyonları kullanarak modülde bir dize görüntüler ve  modülü  başlatır.  Kod  “Arduino’ya nasıl başlanır” ve “Arduino’nun dijital giriş ve çıkışı nasıl kullanılır” projelerinde bahsedilen  pinMode () ve digitalWrite () fonksiyonlarını kullanarak bir ledi  sonsuz  döngüde   yakıp söndürür.

Devre Şeması:

10

 İlgili Video : 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here