Tanımı, Önemi ve Üstünlükleri

AutoCAD, tasarımların ve çizimlerin bilgisayarda yapılmasını sağlayan, bir bilgisayar destekli tasarım ve çizim programıdır.

Çizim Penceresi


 

Menü Çubuğu

File (Dosya) Menüsü:

AutoCAD’de çizim dosyalarıyla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür.

New(,CTRL+N): Yeni bir çizime başlamayı sağlar.

Open(,Ctrl+O: Mevcut çizim dosyasını ekrana getirmeyi sağlar.

Save(,CTRL+S: Çizim dosyasını bir isim vererek kaydetmeyi sağlar.

Save As: Çizimi farklı bir isimle kaydetmeyi sağlar.

Plot(,Ctrl+P): Çizimin kağıda aktarılmasını sağlar.

Exit(Ctrl+Q): AutoCAD’den çıkmak için kullanılır.

 

 

Edit (Düzeltme) Menüsü:

Windows’ ta olduğu gibi düzeltme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Undo: Birbiri ardına yapılan bir dizi işlemin aynı düzende geri alınmasını sağlar.

Cut: Pencere içine alınan çizim nesnelerini, yapıştırma işlemi için keser.

Copy: Pencere içine alınan çizim objelerini Windows Clipboard’ una kopyalamayı sağlar.

Paste: Windows Clipboard’una kopyalanmış nesneleri AutoCAD ortamına kopyalamayı sağlar.

View (Görüntü ) Menüsü

AutoCAD çizim alanındaki görüntü işlemlerini gerçekleştirir.

Zoom: Çizim istenilen şekilde büyültülüp küçültülebilir.

Pan: Görüntünün ekran üzerinde istenilen şekilde kaydırılmasını sağlar.

Toolbars : Araç çubuklarının kontrolünde kullanılır.

Insert (Ekle) Menüsü

AutoCAD’de veya başka programlarda hazırlanmış çizim dosyalarının çizime eklenmesini sağlar.

Format (Düzen) Menüsü

AutoCAD işlemleri için değişik ayarların yapıldığı bölümdür.

Units: Kullanılan birim sisteminin ayarlandığı bölümdür.

Drawing Limits: Yapılacak olan çizimin sınırlarının düzenlendiği bölümdur.

    Tools (Araçlar) Menüsü

AutoCAD içinde dışarıdan bazı programların kullanımını ve sistem ayarlarının

değiştirilmesini sağlar.

Drafting settings: Bu diyalog kutusu yardımıyla çizim ayarlarının, snap ve grid değerlerinin

atanması, auto track ayarlarının denetlenmesi ve kenetlenilecek kritik nokta tayininin

yapılmasında kullanılır.

Draw (Çizim) Menüsü

Çizim komutlarını içerir.

Line(,L): Doğru çizme komutudur.

Construction Line(): İki yönde sonsuz doğru çizme komutudur.

Polygon() : İçten ve dıştan teğet çemberlerden herhangi birine göre çokgen çizdirme komutudur.

Rectangle(): Dikdörtgen çizdirme komutudur.

Arc(): Yay çizdirme komutudur.

Circle(): Daire çizdirme komutudur.

Donut : İçi dolu veya pul şeklinde daire çizdirme komutudur

Spline: Spline tipi eğriler çizdirme komutudur.

Elipse() : Elips çizdirme komutudur.

Dimension (Ölçülendirme) Menüsü

Ölçülendirme komutlarının yer aldığı bölümdür.

Linear(): Doğrusal ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.

Aligned() : Hizalı ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.

Ordinate : Koordinat değerlerinin tespitinde kullanılan komuttur.

Radius() : Yarıçap ölçülendirme komutudur.

Diameter() : Çap ölçülendirme komutudur.

Angular() : Açısal ölçülendirme yapma komutudur.

Baseline : Belirli bir tabana göre ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.

Continue : Bir referansa göre sürekli ölçülendirme yapmak için kullanılır.

Leader : Kılavuz çizgisi ile (göstererek) ölçülendirmelerin yapıldığı komuttur.

Tolerance : Geometrik toleransların yapıldığı komuttur.

Center Mark: Daire ve yay merkezi işaretleme komutudur.

Modify (Düzenleme) Menüsü

Düzenleme komutlarının bulunduğu bölümdür.

Polyline : Birbirinden bağımsız çizgileri bileşik çizgiye dönüştürme komutudur.

Text: Yazı düzeltme komutudur.

Erase(): Silme komutudur.

Copy(): Kopyalama komutudur.

Mirror(): Simetriğini alma (aynalama) komutudur.

Ofset(): İstenilen mesafede paralel çizimler oluşturma komutudur.

Array(): Çizim dizileri oluşturma komutudur.

Move(): Çizim taşıma komutudur.

Rotate(): Çizimi istenilen açıda döndürme komutudur.

Scale(): Çizimin istenilen ölçek değeri ile ölçeklenmesini sağlayan komuttur.

Stretch: Çizimin istenilen kısmını soldan sağa seçme yaparak uzatıp kısaltmaya yarayan komuttur.

Lenghten : Çizimin boyu ile ilgili işlemlerin yapılmasında kullanılan komuttur.

Trim() : Çizimde istenilen budamaları yapmak için kullanılan komuttur.

Extend() : Nesnelerin başka bir nesneye kadar uzatılmasını sağlayan komuttur.

Break() : Çizimdeki istenilen objeyi kırmak için kullanılan komuttur.

Chamfer(): Köşeleri kırpma komutudur.

Filet() :Köşeleri yuvarlatma komutudur.

Explode() : Çizimi öğelerine ayırma ( patlatma) komutudur.

Express (Ekspres Araçlar) Menüsü

AutoCAD’e yeni işlevler kazandırmak amacıyla kullanılır. Katmanlar, bloklar, yazı, ölçülendirme, seçim araçları, düzenleme, internet erişimi, çizim ve genel araçlar bölümlerinde yer alan bir çok işlev AutoCAD’in kullanımını kolaylaştırır.

Window (Pencere)Menüsü

Aktif pencere görünüm ayarlarının yapıldığı bölümdür.

 

Grid(F7), noktalardan oluşan ızgaranın istenilen aralıkta görüntülenmesini sağlar.

Snap(F9), işaretleyicinin ekran üzerinde istenilen adımda hareket etmesini sağlayan komuttur.

Ortho(F8), çizim doğrularının yatay ve dikey doğrultularda çizilmesini sağlar.

Endpoint: Bir çizgi ya da yayın işaretleyiciye en yakın uç noktasına kenetlenmek için kullanılır.

Midpoint: Bir çizginin veya yayın orta noktasına kenetlenmek için kullanılır.

Extension: Nesnenin uzantısından kenetlenir.

Center: Bir yayın veya daireden merkezini kenetlenmek için kullanılır.

Zoom komutu, ekrandaki çizimin istenilen oranda küçültüp büyütülmesi için kullanılır.

Pan komutuyla, ekrandaki görüntü büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaksızın, görüntüyü istenilen yönde kaydırmak için kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here