1.Bir fazlı bir asenkron motorun yüklü çalışma esnasında devreden 20 Amper akım çektiği ve şebeke geriliminin 220 Volt olduğu ölçü aletlerinden gözlenmektedir. Motor etiket bilgilerinden ise Cosφ değerinin 0,80 olduğu okunmaktadır. Bu motorun görünür ve aktif güçlerini bulunuz.

2.Kondansatörlerin yıldız bağlantı şemasını çiziniz.

3.Paratonerin elemanlarını yazınız.

 1. Aşağıdakilerden hangisi yüksek gerilim sigortaları çeşitlerinden değildir?
 2. A) Eriyen telli B) Doldurulmuş kartuşlu    C) Pimli         D) Fişli
 3. Aşağıdakilerden hangisi trifaze, dahili, topraklı ve anma değerleri 630A/52kV olan ayırıcının etiketini göstermektedir?
 4.  A) TDT 6/45                B) TDT 6/30       C) TDT 10/45             D) TDS 10/45
 5. Kapasitansı 1100 ohm hesaplanmış bir kondansatöre 50Hz ve 220 V’luk bir gerilim uygulanmıştır. Devreden geçen akımı bulunuz.
 6. Topraklayıcının gömüleceği en uygun zemin veya arazi hangisidir? (5p)
 7. A) Taşlık zemin B) Killi toprak-Nemli   C) Kumlu arazi nemli     D) Çakıllı arazi
 8. Kondansatör, iletken iki tabaka ile bunların arasında …………………………..oluşur.
 9. Akım trafolarının sekonder sargının bir ucu………………………………dır.
 10. Ayirici ve kesiciyi tanımlayınız.

 

 

 

CEVAPLAR

 1. S= U.I P=u.ı.cosf

 

 

 

 

 1. Paratoner tesisatı yapımında iniş iletkenleri, yakalama çubuğu, direk, bağlantı parçaları ve topraklama elemanları kullanılır.
 2. D fişli
 3. A 6/45
 4. Ic=U/ Xc
 5. C Kumlu nemli
 6. yalıtkandan
 7. topraklanmalıdır
 8. Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şebeke ve tesislerde, yük akımlarını açmaya ve kapamaya yarayan şalt cihazlarına kesici (disjonktör) denir.

Orta ve yüksek gerilim şebeke ve tesislerinde devre yüksüz iken açma kapama işlemi yapabilen şalt cihazlarına ayırıcı denir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here