Ana Sayfa Elektronik Öğrenin Çalışma soruları ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3.SINAVI SORULARI

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3.SINAVI SORULARI

0
326

1-) Trafoların polarite tayinini bulmak için gerekli deney şemasını çizerek anlatınız. (20p)

2-) Bir fazlı devrelerde ampermetre, voltmetre ve kosinüsfimetre yardımıyla aktif güç ölçümü bağlantı şemasını çiziniz. Aktif gücü hesaplamak için gerekli bağıntıyı yazınız. (10p)

3-) Üç fazlı sistemlerde yıldız bağlantı nasıl yapılır? şekil çizerek gösteriniz.(Sargı ve klemens bağlantı)(10p)

4-) Alternatif akımda endüktif alıcının akım ve gerilim sinüsoidal eğrilerini ve vektör diyagramlarını zamana bağlı olarak çiziniz. (10p)

5-) Bir fazlı bir asenkron motorun yüklü çalışma esnasında devreden 20 Amper akım çektiği ve şebeke geriliminin 220 Volt olduğu ölçü aletlerinden gözlenmektedir. Motor etiket bilgilerinden ise Cosφ değerinin 0,80 olduğu okunmaktadır. Bu motorun görünür ve aktif güçlerini bulunuz. (10p)

Aşağıdaki sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.

6-) Hangisi Geri reaktif güç çeken yüklerden değildir? (5p)

  1. A) Ark fırınları B)Floresan lambalar   C) Bobinler      D)Neon lambalar

7-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5p)

  1. A) Gerilim düşümleri azdır                         B) Demir kayıpları azdır
  2. C) Paralel bağlanmaları çok kolaydır              D)Maliyet düşüktür

😎 Aşağıdakilerden hangisi trifaze, dahili, topraklı ve anma değerleri 630A/52kV olan ayırıcının etiketini göstermektedir? (5p)

  1. A) TDT 6/45         B) TDT 6/30          C) TDT 10/45                D) TDS 10/45

9-) Hangisi yüksek gerilim sigortalarının kullanım yeri değildir? (5p)

  1. A) Santrallerde         B)Ayırıcılarla birikte    C)Enerji nakil hatlarında D) Kesicilerle birlikte

Aşağıdaki sorularda boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 

 

 

 

 

10-)Yukarıda verilen güç üçgeninde boşluğu doldurup nasıl hesaplandığını yazınız. (5p)

11-) Vektörlerin ve eğrilerin aralarında bulunan açı veya zaman farkına ……………..denir. (5p)

12-) Yük üzerindeki gerilimin akımdan geride olması durumundaki yük çeşidine……………..yük denir.(5p)

13-)Alıcıların endüktif ve kapasitif durumlarını ölçen ölçü aleti …………………………….dir. (5p)

p10 led panel

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here