Ana Sayfa Çalışma soruları Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Çalışma Soruları- Anahtarlama elemanları modülü

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Çalışma Soruları- Anahtarlama elemanları modülü

2
1187

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.  Aşağıdakilerden hangisi anahtarlama elemanıdır?
A)  Direnç
B)  Diyot
C)  Tristör
D)  Foto pil
2.  Tristörün tetikleme ucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Katot
B)  Geyt
C)  Anot
D)  Emiter


3.  Aşağıdakilerden hangisi UJT’nin ayaklarından biridir?
A)  Emiter
B)  Kollektör
C)  Anot
D)  Katot
4.  Diyakları aşağıdaki hangi elemanı tetikler?
A)  Role
B)   UJT
C)  Transistör
D)  Triyak
5.  Aşağıdakilerden hangisi tiryakın uçlarındandır?
A)  A2
B)  Katot
C)  Emiter
D)  Beyz
6.  Triyaklar hangi uçtan tetiklenir?
A)  A1
B)  A2
C)  Katot
D)  Geyt
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
7.  Tristörlerde yük ……………….. üzerine bağlanır.
8.   Sağlam tristörde anot katot arası……………..direnç ölçülür.
9.  UJT transistör ………….. osilatörü olarak kullanılır.

10.  Diyaklar …………. yönde akım geçiren tetikleme elemanlarıdır.
11.  Diyak ile yapılan darbe üreteci çıkış dalga şekli ……………….. görülebilir.
12.  Diyaklar …………………… tetikleme elemanlarıdır.
13.  Triyaklar ……………. yönde tetiklenebilir.
14.  Kuadrak, triyaktan daha …………… gerilimde tetiklenir.
15.  Kuadrak içinde ………….. kullanılmıştır.

 

Cevaplar:

 

1  C
2  B
3  A
4  D
5  A
6  D
7  Anot
8  Sonsuz
9  Gevşemeli
10  İki
11  Osilaskop İle
12  Tristör Ve Triyak
13  İki Yönde (+ Ve -)
14  Yüksek
15  Diyak Ve Tiryak

p10 led panel

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here