Aşağıdaki  cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1.  Tristör, küçük akımla……………………..kontrol edebilir.
2.  Tristörün ……………………..uçları bulunur.
3.  Tristörde……………………..ucu tetikleme ucudur.
4.  Tristörde yük ……………………..arasından geçer.
5.  Tristör tetiklendiğinde, sürekli iletimde kalıyorsa tristör……………………..gerilimde çalıştırılıyordur.
6.  İletimdeki tristörün anot gerilimi seri bir anahtarla kesilirse, tristör……………………..olur.
7.  İletimdeki tristörün anoduna kapasitif yolla ters bir gerilim verilirse, tristör……………………..olur.
8.  Tristör geyt ucu açık tutulup anot–katot arasına yüksek gerilim uygulanırsa……………………..olur.
9.  Tristörü tekniğine uygun çalıştırırsanız, tristörü……………………..olursunuz.
10.  Çok güçlü tristörleri kullanırken……………………..bağlanmalıdır.
11.  AVO metrenin ohm kademesinde, sağlam bir tristörün anot-katot arası her iki yönde de ……………………..direnç göstermesi gerekir.
12.  Tristörün AC akımda anoduna bağlı yükü (lambayı) sürekli çalıştırabilmesi için………gerekir.
13.  Tristörün anot–katot uçları arasına bağlanan paralel anahtara basılırsa……………………..olur.
14.  İletimdeki bir tristörün, anot-katot iç direni çok……………………..olur.
15.  UJT transistörü……………………..için kullanılır.
16.  UJT ile……………………..tetiklenebilir.
17.  UJT’nin çıkış darbeleri……………………..şeklindedir.
18.  UJT’nin……………………..uçları bulunur.
19.  UJT ile yapılan darbe osilatöründe, emiter ayağı……………………..için kullanılır.
20.  UJT’li osilatörle …………………….. saydırılabilir.

 

Cevaplar:

1  Büyük Akımları
2  Anot–Katot–Geyt
3  Geyt
4  Anot-Katot
5  Dc
6  Yalıtkan
7  Yalıtkan
8  İletken
9  Korumuş
10  Soğutucu Üzerine
11  Yüksek
12  Sürekli Tetiklenmesi
13  Yalıtkan
14  Düşük
15  Darbe Üretmek
16  Tristör
17  İğne
18  E–B1–B2
19  Giriş
20  Sayıcı Devrelerinde Sayılar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here