Ana Sayfa Çalışma soruları Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi yazılı çalışma soruları

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi yazılı çalışma soruları

0
7056

 

Öğrencilerimizin en büyük problemlerinden birisi sınava hazırlanma tekniklerindek zayıflıklar. Sınava hazırlanırken ellerinde bir rehber olsun diye böyle bir şey hazırlayayım dedim. Sorular bana ait değil. Hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederiz.

Dikkat: Aşağıdaki sorularda işlediğiniz konulara kadar olan kısıma çalışınız. Çalışırken modüllerden yararlanın ve işin mantığını anlamaya çalışın.

Sorularda boş olan kısımlarını doğru sözcüklerle doldurunuz
1. Tristör, küçük akımla. . . . . . . . . . . BÜYÜK AKIMLARI. . . . . . . . . . . kontrol edebilir.
2. Tristörün . . . ANOT–KATOT–GEYT. . . .. . . uçları bulunur.
3. Tristörde. . . . . . . . . GEYT. . . . . . . . ucu tetikleme ucudur.
4. Tristörde yük akımı . . . . . . . ANOT-KATOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arasından geçer.
5. Tristör tetiklendiğinde, sürekli iletimde kalıyorsa tristör. . . . . DC . .. . . . gerilimdeçalıştırılıyordur.
6. İletimdeki tristörün anot gerilimi seri bir anahtarla kesilirse, tristör. . . . . . . YALITKAN . . . . . olur
7. İletimdeki tristörün anoduna kapasitif yolla ters bir gerilim verilirse, tristör. . . YALITKAN . . olur.
8. Tristör geyt ucu açık tutulup anot–katot arasına yüksek gerilim uygulanırsa. . . İLETKEN. . . . olur.
9. Tristörü tekniğine uygun çalıştırırsanız, tristörü. . . . KORUMUŞ ….olursunuz.
10. Çok güçlü tristörleri kullanırken. . . . SOĞUTUCU ÜZERİNE. . . . . . bağlanmalıdır.
11. AVO metrenin ohm kademesinde, sağlam bir tristörün anot-katot arası her iki yönde
de . . . . . . . . YÜKSEK. . . . . . . . direnç göstermesi gerekir.
12. Tristörün AC akımda anoduna bağlı yükü (lambayı) sürekli çalıştırabilmesiiçin…TETİKLENMESİ…..gerekir.
13. Tristörün anot–katot uçları arasına bağlanan paralel anahtara basılırsa. . . . YALITKAN. . olur.
14. İletimdeki bir tristörün, anot-katot iç direnci çok. . . .ŞÜK . . . . . olur.
15. UJT transistörü. . . . . DARBE ÜRETMEK . . . . . . . . . . . . için kullanılır.
16. UJT ile. . . . . . TRİSTÖR . . . . . . . tetiklenebilir.
17. UJT’nin çıkış darbeleri. . . . . İĞNE . . . . . . . . . . . şeklindedir.
18. UJT’nin. . . . . E–B1–B2. . . . . . . . . . . . . . . uçları bulunur.
19. UJT ile yapılan darbe osilatöründe, emiter ayağı. . . . . . . GİRİŞ. . . . için kullanılır.
20. UJT’li osilatörle . . . SAYICI DEVRELERİNDE SAYILAR. . . . . . saydırılabilir.

21. Diyak kaç uçlu bir devre elemanıdır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4


22. Diyak kaç yönde akım geçirir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


23. Diyak hangi gerilim değerlerinde iletime geçer?
A) 2 ile 5 B) 5 ile 10 C) 10 ile 15 D) 20 ile 45

24. AVO metrenin Ohm (Ω) kademesinde diyak uçlarında ne kadarlık bir direnç değeri
ölçülür?
A) 10 Ω B) 1K Ω C) 80K Ω D) 1.5M Ω

25. Diyak hangi elemanı tetikler?
A) Direnci B) Transistörü C) Tristörü D) LED diyodu

26. Diyaka uygulanan gerilimi kırılma gerilimine kadar artırırsanız ne olur?
A) Diyak iletime geçer. B) Diyak delinir. C) Diyak yanar. D) Değişiklik olmaz.

27. Diyak uçlarındaki gerilim hangi gerilim değerinin altına düşerse yalıtkan olur?
A) 60V B) 5V C) 25V D) 10V

28. Aşağıdakilerden hangisi anahtarlama elemanıdır?
A) Direnç B) Diyot C) Tristör D) Foto pil

29. Tristörün tetikleme ucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katot B) Geyt C) Anot D) Emiter

30. Aşağıdakilerden hangisi UJT’nin ayaklarından biridir?
A) Emiter B) Kollektör C) Anot D) Katot

31. Diyakları aşağıdaki hangi elemanı tetikler?
A) Role B) UJT C) Transistör D) Triyak
32. Aşağıdakilerden hangisi tiryakın uçlarındandır?
A) A2 B) Katot C) Emiter D) Beyz

33. Triyaklar hangi uçtan tetiklenir?
A) A1 B) A2 C) Katot D) Geyt


34. Aşağıdakilerden hangisi yükseltecin görevlerinden değildir?
A) Akım kazancı sağlamak B) Gerilim kazancı sağlamak
C) Güç kazancı sağlamak D) Frekans kazancı sağlamak

35. Aşağıdakilerden hangisi ideal işlemsel yükseltecin özelliklerinden değildir?
A) Giriş direnci sonsuzdur B) Açık çevrim kazancı sonsuzdur
C) Çıkış direnci sonsuzdur D) Bant genişliği sonsuzdur

36. Ürün bilgi sayfalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Fiziksel ölçüler B) Üretici adres bilgileri
C) Fiyat bilgileri D) Teknik özellikler

37. Bir yükseltecin yükseltme miktarı…KAZANÇ…… ile ifade edilir.
38. (Y) LM741 in bant genişliği sonsuzdur.
39. (D ) İşlemsel yükselteçler analog bilgisayar işlemleri yapabilir.
40. ( D) İdeal bir işlemsel yükseltecin giriş uçları kısa devre edildiğinde çıkış gerilimi 0 V olur.
41. (D ) Çıkış gerilimleri hiçbir zaman besleme gerilimine ulaşmaz.
42. (Y) Giriş direnci eviren ve evirmeyen giriş uçlarından ohmmetre ile ölçülür.
43. (Y ) CMRR oranı çıkış sinyalini zayıflatma ölçüsüdür.

44. Aşağıdakilerden hangisi bir geri besleme tekniğidir?
A) Pozitif direnç B) Negatif frekans
C) Seri gerilim D) Seri frekans

45. Pozitif geri beslemeli bir yükseltecin kazancı 1 den büyük olursa yükselteç nasıl olmalıdır?
A) Çıkışı 180o faz farklıdır. B) Çıkış direnci sonsuzdur.
C) Osilatör olarak çalışır. D) Daha kararlı çalışır.

46. Gerilim izleyici devre için hangisi yanlıştır?
A) Tampon olarak kullanılır. B) Yüksek giriş direncine sahiptir.
C) Kazancı ayarlanabilir. D) Negatif geri beslemelidir.

47. Çıkarma devresinde Vg1>Vg2 olduğunda çıkış ne olur?
A) Vg1+Vg2 olur B) Vg1-Vg2 olur
C) 0 V olur D) –Vcc olur

48. ( Y) Eviren yükselteç devresinde kazanç sonsuzdur.
49. (Y ) Evirmeyen yükselteci bir bölme devresi olarak programlayabiliriz.
50. ( D) Bir karşılaştırıcı devresi motor kontrolü için programlanabilir.
51. ( D) Bir toplayıcı devre sayısal sinyalleri analog sinyallere dönüştürmek için
kullanılabilir.
52. ( D) Filtreler belirli frekansları engellemek için kullanılır.
53. (Y ) Bir işlemsel yükselteçli aktif filtre her frekansta kullanılabilir.
53. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarınızda oluşan hataları bilgi işlem dairesine
bildirmenize yarar?
A.) Bakım karteksi
B.) Takip formu
C.) Arıza karteksi
D.) Müşteri formu

54. Aşağıdakilerden hangisi arıza karteksi üzerinde yer alır?
A.) Müşteri adı
B.) Cihaz seri no
C.) Tarih
D.) Hepsi


55. Arıza karteksinde bulunan onarım onayı kısmının amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A.) Cihaz bilgilerini tutmak
B.) Arızanın maliyetini müşteriye bildirmek
C.) Müşteri bilgilerini tutmak
D.) Cihazı inceleyen kişiye ait bilgileri tutmak

56. Aşağıdakilerden hangisi bakım karteksi üzerinde yer almaz?
A.) Müşteri adı
B.) Sistem garantisi
C.) Kimlik no
D.) Yapılan işlem

57. Aşağıdaki programlardan hangisi ile bir veritabanı oluşturulabilir?
A.) Flash
B.) Access
C.) HTML
D.) Word

58. Aşağıdakilerden hangisi veritabanında tablo oluştururken kullanılan veri türü kısmında
yer almaz?
A.) Float
B.) Köprü
C.) Sayı
D.) Tarih/saat

59. Birincil anahtarın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A.) Her kaydı benzersiz olarak tanımlamakta kullanılır.
B.) Otomatik sayı girilmesini sağlar.
C.) Açıklama ekler.
D.) Tablodaki verileri düzenler

60. Aşağıdakilerden hangisi arşiv dökümanlarını dijital ortama dönüştürme modellerinden
değildir?
A.) Bilgi Yönetim sistemleri
B.) Faks Yönetimi
C.) Emniyet Sistemleri
D.) Form İşleme Sistemleri

61. Aşağıdakilerden hangisi matbu ile arşivlemede karşılaşılan zorluklardandır?
A.) Saklama alanı B) Maliyet
C) Bilgiye erişimdeki zorluklar D) Hepsi

62. Aşağıdakilerden hangisi arşivleme formu üzerinde yer almaz?
A.) Seri no B) Sayısı
C)Adedi D) İşlem yılı

63. Veritabanında aşağıdakilerden hangisi girilen verilerin nasıl görüneceğini ve bunların
hangi biçimde depolandığını denetlemeyi sağlar?
A.) Birincil anahtar
B.) Veri türü
C.) Giriş maskesi
D.) Biçim

64. Aşağıdakilerden hangisi bakım karteksi üzerinde yer almaz?
A.) Müşteri adı
B.) Kimlik no
C.) Sistem garantisi
D.) Yapılan işlem

65. Ürünleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan teknik
özelliklerin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla bir sistem dahilinde hazırlanan
kart topluluğuna ne denir?
A.) Arşivleme B) Form
C) Katalog D) Karteks

66. Ortamdaki ısı,ışık, ses, basınç gibi değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara…. Sensör……… denir.
67. Transdüserler, sensörlerden aldıkları bilgiyi …… Elektrik… sinyaline çevirir.
68. Otomatik bir klimanın kontrol devresinde…… Sıcaklık….. sensörü bulunur .
69. Sensörler, elektronik devrelerin ……. Duyu………. organlarıdır.
70. Sensörlerden alınan bilgiler …….. Transdüserler……….tarafından başka enerjilere dönüştürülür.
71. Sensör seçerken öncelikle…… Algılanacak……. unsuru dikkate almalıyız.
72. Aradığımız özelliklere uygun sensörleri firma … Kataloglarını….. inceleyerek bulabiliriz.
73. Ortamdaki ışık değişimlerini…… Optik…..sensörler vasıtası ile algılayabiliriz.
74. Optik sensörlerin insandaki karşılığı…… Gözlerimiz ……dir.

75. Ortamdaki ısı değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara …… Sıcaklık………. sensörü denir.
76. Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemanlara genel olarak… Termistör……. denir.
76. Isı arttıkça direnci artan eleman…………… PTC…………………. dir .
77. Isı arttıkça direnci azalan eleman…………. NTC……….. dir .
78. Yüksek sıcaklıkların tespitinde daha çok ……….. Termokupl…….. kullanılır.
79. Ortamdaki ısı değişikliğine göre uçlarında gerilim oluşan elemana ….. Termokupl…….. denir.
80. Devremizi hazırladıktan sonra belli sıcaklıklarda istediğimiz tepkileri vermesi için
öncelikle …… Kalibrasyon ………yapmalıyız
81. İçinden akım geçen bobinin çevresinde……… Manyetik ……..alan oluşur.
82. Bobinin içerisindeki nüvenin hareket etmesi bobinden geçen … Akımda…değişime sebep olur.
84. Günlük hayatımızda manyetik sensörler daha çok… Metallerin……..tespitinde kullanılır.
85. Elektronik devreli manyetik sensörler çevresine sürekli … Manyetik.. alan yayar.
86. Elektronik devreli manyetik sensörlerin etki alanına bir … Metal….. girdiğinde bobinin
devreden çektiği akımda artış olur.
87. Alan etkili magentik transdüserler … DC…gerilimle çalışır.
88. Üzerine uygulanan kuvvete göre elektriksel özelliklerinde değişme gösteren elemanlara…Bası…..sensörü denir
89. Bir kondasatörün kapasitesi değiştiğinde buna bağlı olarak AC akıma karşı gösterdiği… Direnç de…değişir.
90. Strain gage sensörlerin üzerine kuvvet uygulandığında üzerindeki telin boyunda… Uzama …oluşur.
91. Kesiti…… Direnci…… bir metalin direnci artar.
92. Elektronik terazilerin yapımında …… Load cell…….sensörler kullanılır.
93. Üzerine uygulanan basınca bağlı olarak gerilim üreten kristal yapılı sensörlere
…………… Piezo elektrik ……………basınç sensörleri denir
94. Optik sensörler …….. Işık……….etkisi ile çalışan devre elemanlarıdır.
95. Foto direnç (LDR) üzerine ışık düştüğünde direnci……… Azalan…….. devre elemanıdır.
96. Foto diyot devreye …… Ters………bağlanır.
97. Foto diyot ışık ile iletken olduğunda akım… Katotdan anoda……….. doğru geçer.
98. LED diyodun sağlamlık kontrolünü yaparken ters polarmada … Sonsuz…… dirençgösterir.
99. İnfrared diyotun gözle görülmez …… Kızılötesi ….. ışık yayar.
100. İnfrared diyotu günlük hayatımızda …… Uzaktan kumandalarda…….kullanıyoruz .
101. Güneş pilleri de transistör ve diyotlar gibi…… Yarı iletken …..……..maddelerden yapılmıştır.
102. Optokuplör iki devrenin… Elektriksel…….. olarak birbirinden ayrılmasında kullanılır.
103. Hava basıncındaki titreşimsel değişimlere… Ses …… denir.
104. Mikrofonlar ses sinyallerini…… Elektrik…… sinyallerine çevirir.
105. Dinamik mikrofonlar … Manyetik………… alan prensibine göre çalışır.
106. Kapasitif mikrofonlar ses sinyallerine göre kapasitesi değişen bir … Kondansatör …….. gibi çalışır.
107. Şeritli mikrofonlarla … Dinamik………..mikrofonların yapıları birbirine benzer.
108. Hoparlörler …… Elektrik….sinyalini ses sinyaline çevirir.
109. Dinamik hoparlörlerin çalışma prensibi… Dinamik ………….mikrofonlara benzer.
109. Hoparlörün sağlamlık testinde…… Multimetre…… kullanırız.

110. Ortamdaki fiziksel bir değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile algılyabiliriz?
A) Transistör B) Tristör
C) Transdüser D) Triyak

111. Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi eş anlamlı kabul edilebilir?
I- Sensör
II- Transistör
III- Diyak
IV- Transdüser
A) I-II B) II-III
C) I-IV D) II-IV

112. Bir uygulamada kullanacağımız sensörü seçerken ilk önce hangi ölçütü belirlemeliyiz.?
A) Algılanacak unsuru B) Fiyatı
C) Duyarlılğı D) Kararlılığı

113. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman aşağıdakilerden hangisidir?
A) PTC B) NTC
C) LDR D) LED

114. Aktif sensörler dışardan besleme gerilimine ihtiyaç duymayan sensörlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif sensördür?
A) Yük hücresi B) Isıl çift
C) Optokuplör D) Termokupl

115. Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir?
A) Bobinin indüktansıB) Bobinin kapasitansı
C) Bobinin uzunluğu D) Bobinin kesiti

116. Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Basınc sensörleri B) Ağırlık sensörleri
C) Optik sensörler D) Manyetik sensörler

117. Bir iletkenin basınç ile kesiti azalırsa aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I- Direnci Artar II-Direnci Azalır III-Boyu Uzar
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-III D) II-III

118. Aşağıdakilerden hangisinin ışık ile direnci değişir?
A) LDR B) NTC
C) LED D) Diyak

119.İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisini kullanmalıyız?
A) Optokuplör B) Strain gage
C) Yük hücresi D) Transistör

120. Kulaklarımız aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
A) Hoparlör B) Mikrofon
C) Foto diyot D) LDR

121. Elektronik göstergeli terazilerde hangi sensörler kullanılmaktadır?
A) Yük hücresi B) Termokupl
C) Optokuplör D) Optik sensör

122. Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?
A) Sıcaklık sensörü B) Basınç sensörü
C) Optik sensör D) Ses sensörü
123Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A) PTC B) NTC
C) Optokuplor D) Termokupl

124. Yalnız geceleri çalışan sokak lambalarında hangi sensör kullanılmış olabilir?
A) LDR B) Yük hücresi
C) Dinamik mirofon D) Manyetik sensör

 

—————————————————————–

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi 1. dönem 2. yazılı çalışma soruları

 1. 1.     Kuadrak ile Triyak’ın çalışmasındaki farklılığı açıklayınız.
 2. 2.     PTC’nin sağlamlık kontrolünün nasıl yapılır? Açıklayınız.
 3. 3.     NTC’nin sağlamlık kontrolünün nasıl yapılır? Açıklayınız.
 4. 4.     AVO metre ile tristörün uçları nasıl tespit edilir? Açıklayınız.
 5. 5.     Aşağıdaki devrede;
  1. a.     S1 butonuna basıldığında LED neden ışık verir?
  2. b.    LED ışık veriyorken S2 butonuna basıldığında LED neden söner?

 

 1. 6.     Aşağıdaki elemanların sembollerini çiziniz.
  1. a.     Kuadrak           b.   Tristör        c.   Diyak          d.   PTC           e. Triyak

 

 1. 7.     Sensör ve transdüser nedir? Tanımlayınız.
 2. 8.     Aşağıdaki devrede, oda sıcaklığında NTC yerine PTC bağlanırsa devrenin çalışmasında nasıl bir değişiklik meydana gelir?

 1. 9.     Manyetik (endüktif) sensörler yaklaştırılan bir metali nasıl algılarlar?

 

CEVAPLAR

 1. 1.     Kuadrak, Triyak’ın geyt ucuna diyak eklenerek bir kılıf içerisine alınması sonucu elde edilmiştir. Bu yüzden triyaktan farklı olarak iletime geçmesi için uygulanacak geyt geriliminin 25-40V dan daha fazla olması gerekir.
 2. 2.     Aşağıdaki şekilde NTC harici bir ısı kaynağı ile ısıtıldığında direnci azalıyorsa NTC sağlamdır.

 1. 3.     Yukarıdaki şekilde NTC yerine PTC bağlanıp harici bir ısı kaynağı ile ısıtıldığında direnci artıyorsa PTC sağlamdır.
 2. 4.     Analog ölçü aleti : AVO metrenin problarını sırayla tristörün ayaklarına değdiriniz. Sadece iki ayak arasında bir yönde sapma olacaktır. Sapma olduğu anda siyah probun değdiği ayak geyt, diğeri ise katottur. Geri kalan diğer ayak ise anot olur.

Dijital ölçü aleti : AVO metrenin problarını sırayla tristörün ayaklarına değdiriniz. Sadece iki ayak arasında bir yönde sapma olacaktır. Sapma olduğu anda siyah probun değdiği ayak katot, diğeri ise geyttir. Geri kalan diğer ayak ise anot olur.

 1. 5.     a.  Tristör R1 direnci üzerinden pozitif geyt tetiklemesi alarak iletime geçer. Tristörün iletime geçmesiyle LED diyot eksi gerilim alır ve LED ışık verir.
 2. b.  Tristör iletime geçtiğinde R3 direnci üzerinden C kondansatörü şarj olur. S2 butonuna basıldığında kondansatörün artı ucu tristörün katoduna, eksi ucu anoduna bağlanır. Tristör ters gerilim uygulanan tristör kesime gider ve LED söner.
  1. 6.     a.   Kuadrak         b.   Tristör        c.   Diyak                     d.   PTC           e. Triyak

 

 1. 7.     Sensör                   : Fiziksel ortam değişikliklerini algılayan cihazlardır.

Transdüser             : Algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlardır.

 

 1. 8.     NTC bağlı iken        : NTC’nin oda sıcaklığındaki direnci yüksek olduğundan BC237 transistörünün beyz ucu R1 ve POT üzerinden tetiklme gerilimi alır ve transistör tetiklenir. Eksi gerilim alan LED diyot ışık verir.

PTC bağlı iken        : PTC’nin oda sıcaklığındaki direnci düşük olduğundan BC237 transistörünün beyz ucu PTC üzerinden eksi gerilim alır. Transistör yalıtımdadır. Eksi gerilim alamayan LED diyot ışık vermez.

 1. 9.     Bir tel bobin haline getirilip içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde manyetik alan oluşur. Bu bobinin içerisindeki nüvenin hareket ettirildiğinde veya bobinin çevresine bir metal yaklaştırıldığında bobinin indüktansı değiştirir. Sensöre eklenen elektronik devre yardımıyla bu indüktans değişimi ölçülür ve değişim olduğu sensörün çıkışına yansıtılır.

————————————————————————————————————-

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi 2. dönem 3. yazılı çalışma soruları:

 

1- Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ne denir?
a-) transistör
b-) sensör c-) kuadrak d-) transdüser
2-)  A Yanda sembolü verilen elektronik devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a-) transistör b-) triyak c-) kuadrak d-) tristör
3-) “A1 ile A2 arası her iki ölçmede de büyük direnç değeri , A1 ile Geyt  arası her iki yönlü ölçmede de küçük direnç değeri gösterirse sağlamdır.” ifadesi hangi elemanın sağlamlık kontrolünü açıklar?
a-) transistör b-) triyak c-)  kuadrak d-) tristör
4-) Sıcaklık ile direnci değişen elektronik malzemelere  ne denir?
a-) termistör b-) diyak c-) kuadrak d-) transdüser
5) Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara ne denir?
a) kulaklık b)mikrofon c)hoparlör d) diyafram
6)  Yükseltecin girişine uygulanan sinyalin çıkışta ne kadar yükseltildiği  yani kazanç katsayısının ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) giriş / çıkış b) çıkış / giriş c) çıkış * giriş d)giriş*çıkış
7)   LM 741 işlemsel yükseltecin ayak numaraları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
 a) 2 eviren ,   3 evirmeyen ,  4  negatif besleme , 7 pozitif besleme ,6 çıkış
b) 2 evirmeyen ,   3 eviren  ,  4  negatif besleme , 7 pozitif besleme ,6 çıkış
c) 2 eviren ,   3 evirmeyen ,  4  pozitif besleme  , 7 negatif besleme ,6 çıkış
 d) 2 evirmeyen ,   3 eviren  ,  4  negatif besleme , 7 pozitif besleme ,6 çıkış
8)Aşağıdakilerden hangisi yükseltecin görevlerinden değildir?
a)Akım kazancı sağlamak b) Gerilim kazancı sağlamak c)Güç kazancı sağlamak d) Frekans kazancı sağlamak
9)İşlemsel yükseltecin ürün bilgi sayfalarında dB cinsinden verilen CMRR oranı neyi ifade eder ?
a-)istenmeyen sinyalleri bastırma yeteneğidir. b-) dirençlerin kontrol mekanizmasıdır
c-)giriş çıkış sinyallerinin kontrolüdür d-)sinyalleri artırma gücüdür
10)Aşağıdaki programlardan hangisi ile bir veritabanı oluşturulabilir?
a-)Flash b-)Access c- )Word d-)Excel
11)Birincil anahtarın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Her kaydı benzersiz tanımlar b)Otomatik sayı girilir c)Açıklama ekler. d)verileri düzenler.
12-) Aşağıdakilerden hangisi takip formunun kullanım amaçlarındandır?
a-)İşlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi b-)Malzemelerin kaybolmasını önlemek
c-)Kayıtların tutulmasını sağlamak d-)Hepsi
13-) Aşağıdaki başlıklardan hangisi cihaz bakım ve tamir formunun içerisinde yer almaz?
a) gizlilik derecesi b-)Bölümün adı c-)İşlem tarihi d)Açıklama
14-) Aşağıdakilerden hangisi matbu ile arşivlemenin zorluklarından değildir?
a) Bilgiye erişimdeki zorluklar b)Artan maliyet c)Emniyetli olması d)Çoğaltma ve dağıtma
15-) Aşağıdakilerden hangisi arşiv belegelerinin bilgisayar ortamına aktarılma nedenlerinden değildir?
a-)Belgenin birden çok kişinin hizmetine sunulması b-) Yıpranmayı en aza indirmesi
c-)Ekonomik kullanımı d-) Dökümanların çoğaltılamaz oluşu
16-) Aşağıdakilerden hangisi arşiv dökümanlarının dijital ortama dönüştürülmesimodellerinden değildir?
a-) Emniyet sistemleri b-) Döküman yönetim sistemleri c-) İş akış yönetim sistemleri   d-) Form işleme sistemleri
17-)Aşağıdakilerden hangisi bakım karteksi üzerinde yer almaz?
a-)Müşteri adı b-)Kimlik no c-) Sistem garantisi d)Yapılan işlem
18-)Bir iş yerinde çalışırken iş alanının güvenliğini sağlamak kimin sorumluluğundadır?
a-) çalışanın b-)koruma görevlisinin c-)sendikanın d-) işverenin
19)Bozuk bir cihazın veya sistemin gösterdiği belirtilerin sistemli olarak analiz edilmesine  ne denir?
a) arıza analizi b) güvenlik c) malzeme analizi d)denetleme analizi
20)Cihaz veya makine bakımı ile ilgili tehlikeler hakkında çalısanları uyarmakta kullanılan DANGER (TEHLİKE) levhasının renkleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) kırmızı beyaz b)kırmızı siyah c) sarı siyah d)sarı beyaz
21)tamirat için çalısmayan cihazı hasardan korumak veya kazaları önlemek için kullanılan “OUT OF SERVICE (SERViS DIŞI)”levhasının renkleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) kırmızı beyaz b)kırmızı siyah c) sarı siyah d)sarı beyaz
22-) 3 ohmluk,5 ohm luk ve değeri okunamayan üç adet direnç birbirine seri bağlanmıştır.Devredeki ampermetre 5 A.kaynak gerilimi 50V.gösteriyor.Değeri okunumayan direncin değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-) 7 ohm b-)2 ohm c-)10 ohm d-) 8 ohm
23) Özdeş iki lamba 12 V.luk kaynağa seri bağlanmış lambanın biri ışık vermediği gözlenmiştir.Yapılan analizde aşağıda gözlenen hangi durum doğrudur?
a-) ışık veren lambanın uçlarında 6 V okunmalı b-) ışık veren lambanın uçlarında 12 V okunmalı
c-)devreye bağlanan ampermetrede 0 A.akım okun. d-) ışık veren lambanın uçlarında 0 V okunmalı
24)Özdeş üç lamba (a,b,c) kaynağa paralel bağlanır ve lambalardan biri (a) kısa devre olursa aşağıda gözlenen durumlardan hangisi doğru olur?
a-) İki lambanın (b,c) parlaklığı artar b-) İki lambanın (b,c) parlaklığı azalır
c-)sadece iki lamba (b,c) yanar d-) hiçbir lamba yanmaz
25)Özdeş üç lamba (a,b,c) kaynağa paralel bağlanır ve lambalardan birinin(a) flamanı koparsa aşağıda gözlenen durumlardan hangisi doğru olur?
a-) İki lambanın (b,c) parlaklığı artar b-) İki lambanın (b,c) parlaklığı azalır
c-)sadece iki lamba (b,c) yanar d-) hiçbir lamba yanmaz

 

 

 

p10 led panel

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here