[wpfp-link]

İletken hakkında bilgiler:

 

İletken nedir? (1):


Elektriği ileten maddelere iletken maddeler denir. Bu maddeler elektrik akımını iletebilirler. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar.Altın,gümüş,bakır iyi iletkenlerdir.
met@ller de, iyi iletken ve kötü iletken olarak kendi aralarında gruplara ayrılır.
Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, altın, gümüş, bakır gösterilebilir.

Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden, altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan metaldir.

Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye “Valans Yörünge” üzerinde bulunan elektronlara da “Valans Elektron” denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 ‘den büyük olan maddeler yalıtkan 4 ‘den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu belirler. Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, daha sonra gümüştür. Fakat bunların maaliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde kullanılmamaktadır.

İletken nedir? (2):

Bu soruya cevap vermek için wiki sitesinden electrical conductor maddesine bakmamız gerekecek.

İletken temel olarak elektrik yüklerinin rahat hareket edebildiği malzemelerdir. Bakır, alüminyum gibi.  Elektronların taşınabilmesi için elektriksel potansiyel fark olması gereklidir. Biz buna gerilim-voltaj diyoruz. Elektron akışı ise amper ile nitelenir. Akım, gerilim ve direnç arasındaki matematiksel ilişki ise Ohm kanunu olarak ifade edilir. Yaygın olarak bakır iletken kullanılır. Gümüş en iyi iletkendir. Fakat pahalı olduğundan kullanılmaz. Altın ise korozyona çok dayanıklı olduğundan yüzey kontakt işlemlerinde kullanılır. Metal olmayan  iletkenler de vardır. Grafit, tuz, plazma gibi malzemler buna örnek olarak verilebilir.

Süper iletken olmayan tüm malzemelerin belirli bir direnci vardır. Bu direnç akım geçerken iletkenin ısınmasına neden olur. Bu yüzden ısı şeklinde bir kayıp meydana gelir. Biz buna gerilim düşümü de diyoruz. Bir iletkenin akım taşıma kapasitesi onun erimeye karşı ne kadar dayanıklı olduğuyla sınırlıdır. Üzerinden aşırı akım geçtiğinde iletken erir. Elektriksel iletkenlik ile ısı iletkenliği kardeş terimlerdir. Genelde birini iyi ileten madde diğerini de iyi iletir.

Gümüş en iyi iletkendir. Uydu gibi özel ekipmanlarda kullanılır.  Alüminyumun iletkenliği bakırın %61 ‘i kadardır. Bina tesisatlarında pek kullanılmaz çünkü ek noktalarının oksitlenmesi gibi bir problemi vardır.  Alüminyum kablolar daha çok düşük gerilimleri taşımak amacıyla toprak altında kullanılır. Yüksek gerilim hatlarında ise çelik ile karıştırılarak havai hatlarda kullanılır.

İletkenin akım kapasitesi:

Akım kapasitesi daha çok sıcaklık ile ilgili bir durumdur. İletkenler genellikle izole edilirler. Örneğin pvc ile izole edilmiş bir iletkenin 60 C yi geçmemesi gerekir. pvc 60 c de erir. Teflon, fiber glass gibi malzemeler ile bu sıcaklık sınırı artırılabilir. Eriyen bir kablo yangın  riskine sebep olabilir. İletkenden aşırı akım geçmesini engellemek için sigorta kullanılır.

İletken nedir? (3)

Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. Gümüş, bakır ve altın iyi iletkenlerdir.

Atomları 1 valans elektronlu olan metaller iyi iletkendir. Buna örnek olarak altın, gümüş ve bakır gösterilebilir.

Gümüş bilinen en iyi iletkendir, ikinci en iyi iletken bakırdır, sonraki altındır. Bakır kablo ve tellerde gümüşe göre ucuz olması sebebiyle tercih edilir. Altın kolay oksitlenmemesi sebebiyle elektriksel kontaklarda kullanılır. En iyi iletken olan gümüşün oksidide iletkendir. Alüminyum bakırdan sonra en iyi iletkendir, yüksek gerilim hat kablolarında kullanılır.

İletken maddeler

Katılar

 • Gümüş
 • Demir
 • Alüminyum
 • Çelik
 • Magnezyum
 • Nikel
 • Krom
 • Kurşun
 • Çinko
 • Metal
 • tungsten

Sıvılar [değiştir]

 • Limonlu su
 • Tuzlu su
 • Asitli su
 • Sirkeli su
 • Alkol *
 • Çeşme Suyu (Klorlu Su)*

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here