Ana Sayfa Elektronik Öğrenin Çalışma soruları MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

0
1337

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

 1. 1. Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler ……………….kurallarına aykırıdır.
 2. 2. Toplumda sosyal ilişkileri belirlemede ve kolaylaştırmada …………………………rolü çok büyüktür.
 3. 3. Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız ……………..kültürümüzü gösterir.
 4. 4. İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerleri ile o değerleri ileriki kuşaklara iletme aracımıza

    ………………adı verilir.

 1. 5. İnsan Hakları Bildirisi……….. yılında ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır.
 2. 6. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
 3. A) Ahlak kuralı B) Hukuk kuralı C) Gelenek ve görenek D) Görgü kuralı
 4. 7. Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri
 6. 8. Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
 7. A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Sözle sarkıntılık etmek C) Namaz kılmamak D) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
 8. 9. Dilin uç kısmı …………..duyarlıdır.
 9. 10. Organları belli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesin …………………adı verilir.
 10. 11. Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasın ……………..denir.
 11. 12. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
 12. A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Çevre-Zaman-Kalıtım C) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı D) Uyarıcı-Zaman- Kalıtım
 13. 13. Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
 14. A) Etkileşim B) Kalıtım C) Organizma D) Uyarıcı
 15. 14. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
 16. A) Gelişme B) Şuur C) Güdü D) Dürtü
 17. 15. İçinde insan türünün üretildiği, toplumsallaşma sürecinin ilk ve en etkili biçimde yer aldığı, ana- babalar ile çocuklar arasında birincil ilişkilerin kurulduğu, ekonomik etkinliklerin yer aldığı toplumsal kuruma …………….adı verilir.
 18. 16. Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan kurumlara ………………… adı verilir.
 19. 17. Oyun grupları, çocuğun sağlıklı bir …………………geliştirmesinde önemli rol oynar.
 20. 18. Ortak eylemin, ortak eyleme katılanlar tarafından görülen duygusal gücüne ………………. denir.
 21. 19. Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?
 22. A) Anaerkil aile B) Ataerkil aile C) Geniş aile D) Eşitlikçi aile
 23. 20. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.
 24. A) Kişisel Grup B) Baskı Grupları C) Toplumsal Grup D) Toplumsal Etkileşim

CEVAPLAR: 

 1. 1. Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler giyim kurallarına aykırıdır.
 2. 2. Toplumda sosyal ilişkileri belirlemede ve kolaylaştırmada gelenek ve göreneklerin rolü çok büyüktür.
 3. 3. Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız maddi kültürümüzü gösterir.
 4. 4. İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerleri ile o değerleri ileriki kuşaklara iletme aracımıza

    kültür adı verilir.

 1. 5. İnsan Hakları Bildirisi 1789. yılında ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır.
 2. 6. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
 3. A) Ahlak kuralı D) Hukuk kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı
 4. 7. Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri
 6. 8. Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
 7. A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Sözle sarkıntılık etmek C) Namaz kılmamak D) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
 8. 9. Dilin uç kısmı tatlıya duyarlıdır.
 9. 10. Organları belli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesin olgunlaşma adı verilir.
 10. 11. Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasın şuur
 11. 12. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
 12. A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Çevre-Zaman-Kalıtım C) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı D) Uyarıcı-Zaman- Kalıtım
 13. 13. Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
 14. A) Etkileşim B) Kalıtım C) Organizma D) Uyarıcı
 15. 14. Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
 16. A) Gelişme B) Şuur C) Güdü D) Dürtü
 17. 15. İçinde insan türünün üretildiği, toplumsallaşma sürecinin ilk ve en etkili biçimde yer aldığı, ana- babalar ile çocuklar arasında birincil ilişkilerin kurulduğu, ekonomik etkinliklerin yer aldığı toplumsal kuruma aile adı verilir.
 18. 16. Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan kurumlara sendika adı verilir.
 19. 17. Oyun grupları, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesinde önemli rol oynar.
 20. 18. Ortak eylemin, ortak eyleme katılanlar tarafından görülen duygusal gücüne etkileşim
 21. 19. Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?
 22. A) Anaerkil aile B) Ataerkil aile C) Geniş aile D) Eşitlikçi aile
 23. 20. Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.
 24. A) Kişisel Grup B) Baskı Grupları C) Toplumsal Grup D) Toplumsal Etkileşim
p10 led panel

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here