DTMF nedir?

DTMF (Dual Tone Multiple Frequency), açılımının anlamı “Çift Tonlu Çoklu Frekans” olan bir iletişim terimidir. Telefon tuş takımlarında her bir tuşa basıldığında ses farkı oluştuğunu duymuşsunuzdur. Bu fark DTMF telefonların, telefonla anahtarlama sisteminden kaynaklanır.

Her tuş için farklı ses olsa da, aynı frekansta rastgele bir sesin DTMF ses sistemini yanıltma ihtimali vardır. Bu yüzden tek tuş için iki ayrı ton kullanılarak, yanlış sinyal oluşmasına imkan verilmemiş olur. Dolayısıyla bu sisteme çift tonlu denir. Bu ilke DTMF iletişiminin temelidir.

DTMF tuş takımları 12 ya da 16 tuştan oluşur. Her bir tuşa basıldığında belirli frekansta iki ton oluşmasıyla bir ses ya da rastgele sinyal, örneğin harmonikler DTMF tonlarını taklit edemez. Tonlardan biri yüksek DTMF frekans grubundan, diğeri düşük DTMF frekans grubundan seçilir.

Sonuç olarak:

  • Bir tuşa basıldığında hem satır, hem de sütun tonu üretilir.
  • Bu iki ton, ayırt edici ve diğer tuşlarınkinden farklıdır. Dolayısıyla bir tuş için yüksek ve alçak frekanslı iki dalga vardır ve bu iki dalga toplanarak iletilir. Frekanslar, sinyaller toplandığında harmonikleri birbiriyle ilişki oluşturmayacak şekilde seçilmiştir.
  • Temel ilke farklı uygulamalar için geliştirilebilir.
DTMF Satır ve Sütun Frekansları
DTMF Satır ve Sütun Frekansları

Resimden de görüldüğü gibi her tuş iki farklı frekanstaki tonların kesişimindedir. Tuşlara basıldığında üretilen frekanslar da tablo halinde aşağıdadır:

Tuş Düşük DTMF Frekansı (Hz) Yüksek DTMF Frekansı (Hz)
1 697 1209
2 697 1336
3 697 1477
4 770 1209
5 770 1336
6 770 1477
7 852 1209
8 852 1336
9 852 1477
0 941 1209
* 941 1336
# 941 1477

DTMF tonları, tuş takımında 16 farklı durum ya da sembolü temsil edebilir. Bu da 4 bitlik veriye karşılık gelir. DTMF sinyalleri, radyo dalgalarıyla iletilerek ev uygulamalarını, flaş aydınlatmalarını, motorları, kameraları, uyarı, sulama vb. sistemleri açıp kapatmak için kullanılabilir. Bu kodlanmış veri ayrıca mikrodenetleyicide tutularak ya da işlenerek çeşitli görevleri yerine getirmek için de kullanılabilir.

Ayrıca bakınız:

CEP TELEFONUYLA EV ALETLERİ KONTROLÜ (DTMF TEKNİĞİYLE)

Kaynaklar:

  • http://www.circuitsgallery.com/2012/06/what-is-dtmf-dual-tone-multi-frequency.html
  • http://www.engineersgarage.com/tutorials/dtmf-dual-tone-multiple-frequency#

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here