Aydınlatmanın Türleri 

 

1–  Doğal  Aydınlatma:  Ana  kaynağı  güneş  olan  gün  ışığının,  görsel  konfor gereksinmelerini  karşılamak  üzere  tasarlanan  aydınlatma  sistemi  olarak tanımlanabilmektedir.

 

2 –Yapma (Yapay) Aydınlatma: Yapma  ışık kaynaklarından üretilen  ışığın, görsel konfor gereksinmelerini karşılamak üzere  tasarlanan aydınlatma  sistemi olarak tanımlanabilmektedir,

3-Bütünleşik  Aydınlatma:  Görsel  konfor  gereksinmelerini  karşılamada,  gün ışığının  yetersiz  kaldığı  durumlarda  takviye  edici  olarak  yapma  ışığın

kullanıldığı aydınlatma sistemi olarak tanımlanabilmektedir.

Aydınlatılan yere göre sınıflandırmada ise, aydınlatmanın iki türde ele alındığını

görüyoruz ki bu konuda yazılmış birçok kaynakta bu sınıflandırmayı görmemiz

olasıdır.

İç  Aydınlatma:  Çeşitli  yapısal öğelerle dış  çevreden  ayrılmış,  iç  mekanların

aydınlatma sistemini konu alır.

Dış Aydınlatma: Bina dışı çeşitli ölçekteki yapma çevrenin aydınlatma sistemini konu alır.

 

Işık üretimleri açısından ışık kaynakları şunlardır.

Birincil  ışık  kaynakları;  kendi  kendilerine  ışık  yayabilen  nesnelerdir,  (güneş, mum, akkor telli lamba, vb.)

İkincil  ışık kaynakları; birincil  ışık kaynaklarından aldıkları  ışığı yansıtarak ya da geçirerek  ışık  yayan  nesnelerdir,  (ay, atmosfer, pencere, duvar yüzeyi, vb.)

İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar

Standartlara uygun, doğru aydınlatma yapıldığında; 

 

1- Gözün  görme  yeteneği  artar  (  görüş  keskinliği,

görme hızı artar).

2-  Göz  sağlığı  korunur,  görme  bozuklukları  önlenmiş

olur.

3-  Görsel performans artacağından, yapılan işin verimi

artar böylece ekonomik yarar sağlanır.

4- Psikolojik  açıdan  da  görsel  konfor  sağlanır.

Yararlanıcı  içinde bulunduğu ortamda kendini daha

mutlu hisseder.

5-  İyi  görememe  ya  da  görme  yanılgılarından

doğabilecek kazalar azalır.

6- Güvenlik duygusu sağlanır.

 

 

 

Projelerde  kullanılan  tüm  elemanların  yerleri  tam  olarak  belirtilecek  ve  en  azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır; 

 

  1. a) Anahtarlar, 110 cm yukarda,
  2. b) Prizler, zeminden 40 cm yukarda,

 

ANAKOLON HATTI:Enerji bina girişinden sayaca kadar olan hatta anakolon hattı denir.

KOLON HATTI:Sayaçtan dağıtım panosuna kadar olan kısıma kolon hattı denir.En az 4mm2’lik iletken kullanılacak.

LİNYE HATTI:Dağıtım panosundan buata kadar olan kısma linye hattı denir.

Priz linyelerinde ve priz sortilerinde en az 2,5 mm2lik bakır iletken kullanılır. Priz linyelerinde her çizilen linyeye bir numara verilir. Böylece hangi sigorta ile ilişkilendirildiği kolayca takip edilir.  Bütün prizler,  toprak hatlı olmak zorundadır. Banyolarda en az  iki (çamaşır makinesi ve  elektrikli  şofben  gücüne  uygun),  mutfakta  ise  en  az  üç  bağımsız  priz  linyesi  (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz  için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz  linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçmeyecektir.

 

Aydınlatma  linyelerinde  enaz 2,5 mm2 lik bakır  iletken ve aydınlatma sortilerinde de enaz 1,5 mm2 lik bakır iletken kullanılır. Priz linyelerinde olduğu gibi her çizilen aydınlatma linyesine bir numara verilir.

SORTİ HATTI:Buattan alıcıya kadar olan kısma sorti hattı denir.

STANDART İLETKEN KESİTLERİ :

0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 mm2’dir.

Aydınlatma Tabloları :Aydınlatmada  kullanılan  sigorta,  şalter,  sayaç,  zil  gibi  kontrol  ve  kumanda cihazlarının toz, nem ve mekanik zorlamalardan korunması için tasarlanan panolardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here