[wpfp-link]

Bu konumuzda sizleri Dc  paralel devre sorularıyla sınayacağız. Daha önce dc seri devreler konumuzu yayınlamıştık. Sorular hakkında her türlü paylaşımı yorum kısmından yapabilirsiniz.

Soru 1:

Bu devrede 3 direnç aynı gerilime bağlanmıştır. Her bir dirençten geçen akımı hesaplayınız. Her dirençte harcanan gücü bulunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]I1 Ω = 24 amps I2 Ω = 12 amps I3 Ω = 8 amps P1 Ω = 576 watts P2 Ω = 288 watts P3 Ω = 192 watts [/stextbox]

Soru 2:

Aşağıdaki şekilde anahtar aniden kapatılırsa lambanın parlaklığına ne olur?

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]Aslında birşey olmaması gerekir. Ama toplam direnç azalıp, kaynaktan çekilden akım artacağından, bir süre sonra lambanın parlaklığı azalmaya başlar.[/stextbox]

Soru 3:

Aşağıdaki formül, paralel bağlı 2 direncin eş değer direncini gösteriyor. Bu formülden yola çıkarak R1 direncinin değerini nasıl bulursunuz?

Rparallel = R1 R2


R1 + R2

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

R1 = R2 Rparallel


R2 − Rparallel

 

[/stextbox]

Soru 4 :

Aşağıdaki formül, paralel bağlı 3 direncin eş değer direncini gösteriyor. Bu formülden yola çıkarak R1 direncinin değerini nasıl bulursunuz?

R = 1


1


R1

+ 1


R2

+ 1


R3

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

R1 = 1


1


R

− ( 1


R2

+ 1


R3

)
         veya             R1 = 1


1


R

1


R2

1


R3

[/stextbox]

Soru 5:

Aşağıdaki devrelerden paralel bağlı olanları belirleyiniz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

D ve E devreleri paraleldir.

[/stextbox]

Soru 6:

Aşağıdaki devrede her direncin üzerine düşen gerilimi bulunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

Paralel bağlı olduklarından her dirence 15V düşer.

[/stextbox]

Soru 7:

Ohm kanununu kullanarak aşağıdaki devredeki her dirençten geçen akımı bulunuz. Akım yönlerini çiziniz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

IR(2.2k) = 10.91 mA

IR(4.7k) = 5.11 mA

[/stextbox]

Soru 8:

Aşağıdaki devrede ohm kanununa göre toplam direnç ve devre akımı ne olur?

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

Itoplam = 40.0 mA

Rtoplam = 250  Ω

[/stextbox]

Soru 9:

Dirençleri aşağıdaki gibi bağladık. Ölçü aletiyle ölçüm yapacağız. Ölçü aletinde nasıl bi değer görmemiz gerekir?

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

[/stextbox]

Soru 10:

Paralel devrelerde eşdeğer direnç hesaplarken 2 formül kullanılıyor. Bunlar nelerdir?

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

[/stextbox]

Soru 11:

Sıklıkla elektronik devrelerin analizinde direnç yerine iletkenlik kavramı kullanılır. İletkenlik G=1/R ile bulunur.  Buna göre devrenin direnci artarsa iletkenlik nasıl değişir?

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

Formülden de anlaşıldığı gibi iletkenlik ile direnç ters orantılıdır. Yani direnç artarsa iletkenlik azalır.

[/stextbox]

Soru 12:

Aşağıdaki devrenin eşdeğer direncini, her dirençten geçen akımı ve dirençlerin her birinin üzerinde düşen gerilimi bulunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

IR1 = 12 mA ; VR1 = 12 V
IR2 = 5.45 mA ; VR2 = 12 V
IR3 = 25.5 mA ; VR3 = 12 V

[/stextbox]

Soru 13:

Aşağıdaki devreye göre ilgili tabloyu doldurunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

[/stextbox]

Soru 14:

Aşağıdaki devreye göre ilgili tabloyu doldurunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

[/stextbox]

Soru 15 :

Aşağıdaki devrede anahtarlar sırayla kapatılırsa devrenin özellikleri nasıl değişir?

  • Her direncin üzerinde düşen gerilim
  • Dirençlerden geçen akımlar
  • Pilden çıkan toplam akım
  • Toplam direnç

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

Cevabını tartışınız.

[/stextbox]

Soru 16 :

Aşağıdaki devre akım bölücü devresi olarak adlandırılır. Her diren.ten geçen akımı, dirençler üzerindeki gerilimleri ve devrenin toplam direncini bulunuz.

[stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

2 kΩ dan geçen akım= 4.5 mA
3 kΩ dan geçen akım = 3 mA
5 kΩ dan geçen akım = 1.8 mA
Her direnç üzerinde düşen gerilim = 9 volt
Rtoplam = 967.74 Ω

[/stextbox]

Soru 16 :

Aşağıdaki şekildeki  lambanın birbirlerine ve pile paralel bağlanmasını istiyoruz.  Bağlantı şemasını çiziniz.

 [stextbox id=”info” caption=”CEVAP”]

[/stextbox]

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here