[wpfp-link]

Meslek Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi 10. sınıfında okutulan Elektrik Elektronik Ölçme dersinin Zayıf akım devreleri modülünün sorularıdır. Elektrik Elektronik Ölçme yazılılarına çalışırken bu soruları çözmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Bu sorular Elektrik Elektronik Ölçme 1. dönem 1. yazılı , 2. yazılı ve 3. yazılı sınavarına çalışırken faydalı olabilir. Cevap anahtarı konunun bitimindedir.

 

1. İLETKEN VE YALITKANLAR

 

 

1.  Aşağıdaki maddelerin hangisi iletken değildir?
A) Gümüş
B) Saf su
C) Kadminyum
D) Pirinç

2.  Tek telli iletkenler kaç mm2 kesite kadar yapılır?
A) 1 mm2
B) 6 mm2
C) 10 mm2
D) 16 mm2

3.  Aşağıdaki kablo tiplerinden hangisi yer altı, güç kablosudur?
A) N Tipi
B) Y Tipi
C) H Tipi
D) Fiber optik kablo

4.  Aşağıdaki kablo tiplerinden hangisi hareketli irtibat kablosudur?
A) N Tipi
B) Y Tipi
C) H Tipi
D) Fiber optik kablo

5.  Aşağıdaki kablolardan hangisi normal ve hafif işletme koşullarına dayanıklı, sabit
döşenen iç döşeme kablosudur?
A) N Tipi
B) Y Tipi
C) H Tipi
D) Fiber optik kablo

6.  İletkenleri kesmek için aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılmaz?
A) Pense
B) Kerpeten
C) Bıcak
D) Testere

7.  Aşağıdakilerden hangisi bir ek metodu değildir?
A) Düz ek
B) T ek
C) Çarpı ek
D) Çift T ek

 

2. KABLO DÖŞEME MALZEMELERİ

 

1.  Düz boru ek parçaları …………. ve………….’dur.
2.  …………… bina içerisindeki sonradan çekilmiş kabloların görünümü bozmaması için
kullanılan dekoratif görünümlü sıva üstü kablo yollarıdır.
3.  Kabloların yatay dağıtımında kullanılan galvaniz sacdan üretilmiş materyallere
………….denir.
4.  Elektrik tesisatların bir düğümde birleştiği ya da kollara ayrıldığı, birleşme
noktalarını……………denir.
5.  Anahtar ve prizlerin montajı için kullanılan PVC kutulara……………denir.
6.  Kabloların, boruların duvar veya tavana tutturulmasına yarayan çivili
gereçlere…………………denir.
7.  Plastik malzemeden yapılan kilitli bağlar ya da spiral şeklindeki
malzemelere…………denir.

 

 

3. ZAYIF AKIM MALZEMELERİ

 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.  ( )  Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek
veya yükseltmek için kullanılır.
2.  ( )  Çağırma ve bildirim tesisatlarında devreye enerji verip kesmeye yarayan
elemanlara diyafon denir.
3.  ( )  Kapı otomatikleri, binaların ana giriş (cümle kapı) kapıları, ısı kaybı ve güvenlik
açısından kapalı tutmaya yarar.
4.  ( ) Binalarda sesli ve görüntülü iletişim kurmaya yarayan sistemlere anahtar denir.
5.  ( ) Elektromekanik zillerin içerisinde elektromıknatıs bulunur.

 

4. ELEKTRİK DEVRESİ VE ÇEŞİTLERİ

 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.  ( )  Üreteç, iki nokta arasında sürekli bir potansiyel  fark meydana getirmek üzere
birtakım enerjileri elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.
2.  ( )  Anahtar  alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara
mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran
açma elemanlarıdır.

 


3.  ( ) Yukarıda resimde verilen sembol, anahtarın sembolüdür.
4.  ( ) Binalarda elektrik devre elemanlarının birbirine bağlantısının yapıldığı ve elektrik
akımını ileten metal tellere (bakır, alüminyum vb.) iletken veya kablo denir.
5.  ( )  Devreden geçen akımın alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan
tamamlamasına açık devre denir.

 

5. ZAYIF AKIM TESİSATI UYGULAMA DEVRELERİ

 

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

 

 

1.  ( )  Elektrik tesisatında iletkenlerin yolunu (boru vb.) ve devre elemanlarının (sigorta,
ek kutusu, anahtar, priz, alıcılar vb.) yerlerini gösteren şemalara kapalı şema ya da tek
hat şeması denir.
2.  ( )  Tesisatta elektrik devresini, alıcı ile kumanda araçları ile birlikte gösteren iletken
dolaşım şemasına açık şema denir.
3.  ( ) Elektrik devrelerinde “Mp” fazı, “R” nötr simgeler.

 

iki buton bir zil tesisati
iki buton bir zil tesisati

4.  ( ) Yukarıdaki devrede iki butona birden basılırsa zil çalmaz.
5.  ( ) Diyafon karşılıklı ses ve görüntü iletimi için kullanılır.

 

Modülün tamamını kapsayan sorular:

 

1.  Aşağıdaki maddelerin hangisi iletken değildir?
A) Gümüş
B) Saf su
C) Kadminyum
D) Pirinç
2.  Aşağıdaki kablo tiplerinden hangisi hareketli irtibat kablosudur?
A) N Tipi
B) Y Tipi
C) H Tipi
D) Fiber optik kablo
3- Aşağıdakilerden hangisi bir ek metodu değildir?
A) Düz ek
B) T ek
C) Çarpı ek
D) Çift T ek
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
4.  …………… bina içerisindeki sonradan çekilmiş kabloların görünümü bozmaması
kullanılan dekoratif görünümlü sıva üstü kablo yollarıdır.
5.  Kabloların yatay dağıtımında kullanılan galvaniz sacdan üretilmiş materyallere
………….denir.
6.  Plastik malzemeden yapılan, kilitli bağlar ya da spiral şeklindeki
malzemelere…………denir.
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
7.  ( ) Binalarda sesli ve görüntülü iletişim kurmaya yarayan sistemlere diyafon denir.
8.  ( ) Binalarda elektrik devre elemanlarının birbirine bağlantısının yapıldığı ve elektrik
akımını ileten metal tellere (bakır, alüminyum vb.) iletken veya kablo denir. ( )
9.  ( ) Elektrik tesisatında iletkenlerin yolunu (boru vb.) ve devre elemanlarının (sigorta,
ek kutusu, anahtar, priz, alıcılar vb.) yerlerini gösteren şemalara açık şema denir. ( )
10.  ( )Tesisatta elektrik devresini, alıcı ile kumanda araçları ile birlikte gösteren iletken
dolaşım şemasına kapalı şema ya da tek hat şeması denir. ( )

 

 

1. İLETKEN VE YALITKANLAR

1  B
2  D
3  B
4  C
5  A
6  C
7  C

 

2. KABLO DÖŞEME MALZEMELERİ

1  BORU,MUF
2  KABLO KANALI
3  KABLO TAVASI
4  BUAT
5  KASA
6  ÇiViLi KROşE
7  KABLO BAĞI

 

3. ZAYIF AKIM MALZEMELERİ

 

1  Doğru
2  Yanlış
3  Doğru
4  Yanlış
5  Doğru

 

4. ELEKTRİK DEVRESİ VE ÇEŞİTLERİ

 

1  Doğru
2  Yanlış
3  Doğru
4  Doğru
5  Yanlış

 

 

5. ZAYIF AKIM TESİSATI UYGULAMA DEVRELERİ

 

1  Doğru
2  Doğru
3  Yanlış
4  Yanlış
5  Doğru

 

Modülün tamamını kapsayan soruların cevapları:

 

1  B
2  C
3  C
4  KABLO KANALI
5  KABLO TAVASI
6  KABLO BAĞI
7  Doğru
8  Doğru
9  Yanlış
10  Yanlış

  • Yasin

    hocam neredesinis yha kayseri pınarbası eml 11.sınıf