Ana Sayfa Elektronik Öğrenin Çalışma soruları MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

0
1658

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

1-İşçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya arıza haline ne denir?

A)İş kazası             B)Meslek hastalığı            C)İş Güvenliği            D)Yaralanma

2-)Olayların akışında önceden planlanmamış bilinen ve sık sık kişisel yaralanmalara sakatlanmalara,

makine alet malzeme ve çevrenin zarara uğramasına sebebiyet veren olaya ne denir?

A)Yaralanma           B)Meslek hastalığı          C)İlkyardım          D)Kaza

3-İhmalkârlık, güvensiz tutum, güvensiz şartlar veya kişisel özür gibi sebeplerle vücudun herhangi bir

uzvunda meydana gelen kesilme, yırtılma, ezilme, parçalanma, kırılma gibi hallere ne denir?

A)Yaralanma        B)Meslek hastalığı             C)İlkyardım          D)İş kazası

4-İşletmenin çalışma şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmiş yapılan işe göre gerekli güvenlik

tedbirlerinin alınmış olması haline ne denir?

A)İş güvenliği               B)Sigorta      C)İşletme güvenliği           D)İşletme planlaması

5-Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek tedbirlerden değildir?

A)Tıbbi tedbirler           B)İşyerinde çalışma çevresine ait tedbirler            C)İşçiye ait tedbirler

D)Kazalara karşı alınan tedbirler

6-İş kazaları sonucunda meydana gelen görünen zararlardan değildir?

A)Makine-Teçhizat hasarı     B)Üretim kayıpları    C)İlkyardım masrafları     D)Tıbbi masraflar

7-İş kazalarının sonucunda meydana gelen görünmeyen zararlardan değildir?

A)Toplumun uğradığı zararlar   B)Kaybolan iş günü    C)Tazminat ödemeleri    D)Kaybolan iş gücü

8-Yanma olayının meydana gelmesi için hangi unsurlar mutlaka birlikte olması gerekir?

A)Isı- Yanıcı madde-Yakıcı madde       B)Isı-Oksijen-Yanıcı madde     C)Oksijen-Yanıcı madde

D)Yanıcı madde-Isı-Yakıcı madde

9-TBMM tarafından çıkarılan ve cumhurbaşkanı tarafından ilan olunan yazılı hukuk kaidelerine ne denir?

A)Yargı         B)Kanun        C)Hukuk       D)Yürütme

10-Hangisi meslek hastalıklarına karşı alınabilecek işçiye ait tedbirlerdendir

A)Eğitim   B)İşyeri ve planlaması   C)Sürekli temizlik ve bakım      D)Nemli (ıslak) çalışma yöntemi

11-İşin devamlı olması ve çalışana zararlı olmaması haline ne denir?

A)İnsan sağlığı     B)İş kazası       C)İşyeri güvenliği       D)İş güvenliği

12-Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmama şartı ile çıkarılan kurallara ne denir?

A)Tüzük    B)Bildiri       C)Yönetmelik       D)Kanun

13-Hangisi meslek hastalıklarına karşı alınabilecek işyerinde çalışma çevresine ait tedbirlerden değildir?

A)Havalandırma       B)Kişisel korunma araçlarının kullanımı    C)Sürekli temizlik ve bakım

D)Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi

14-Hangisi iş kazaları sonucunda meydana gelen görünmeyen zararlardandır?

A)Tazminat ödemeleri     B)Tedavi masrafları     C)Üretim kayıpları        D)Sosyal yardım ödenekleri

15-Hangisi klasik tip yangın söndürme cihazlarındandır?

A)Köpüklü yangın söndürme   B)Soda asitli yangın söndürme  C)Kum kovaları ile yangın söndürme

D)Kuru kimyasal maddeli yangın söndürme

16-Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

       A)Sıhhi tesisatlar   B)Elektrik tesisatları   C)Isıtma ve havalandırma tesisatları    D)Çevre düzenlemesi

17– Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya en geç kaç gün içinde bildirmelidir?

  1. A) 2 gün içinde bildirmelidir B) 3 gün içinde bildirmelidir  C) 5 gün içinde bildirmelidir  D) 7 gün içinde bildirmelidir

18– Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan biri değildir?

A)Kaybolan iş günü   B)Üretim kayıpları   C)Seri imalat kaybı   D)Kaybolan iş gücü

19– Aşağıdakilerden hangisi ev ve işyerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

A)Bacalar devamlı temizlenmeli   B)Ev ve işyerleri havalandırılmalı   C)Yanıcı maddeler iyi saklanmalı

D)Tavan arası temiz tutulmalı

20– Staj yapan bir öğrenci iş yerinde kaza geçirmiştir. Kurum doktoru öğrenciye ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?

A)Kazayı soruşturmalıdır  B)Kazayı derhal işverene bildirmelidir  C)Kazayı SSK’ya bildirmelidir D)Ambülans çağırmalıdır

 

CEVAPLAR;

 

1-İşçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya arıza haline ne denir?

A)İş kazası             B)Meslek hastalığı            C)İş Güvenliği            D)Yaralanma

2-)Olayların akışında önceden planlanmamış bilinen ve sık sık kişisel yaralanmalara sakatlanmalara,

makine alet malzeme ve çevrenin zarara uğramasına sebebiyet veren olaya ne denir?

A)Yaralanma           B)Meslek hastalığı          C)İlkyardım          D)Kaza

3-İhmalkârlık, güvensiz tutum, güvensiz şartlar veya kişisel özür gibi sebeplerle vücudun herhangi bir

uzvunda meydana gelen kesilme, yırtılma, ezilme, parçalanma, kırılma gibi hallere ne denir?

A)Yaralanma        B)Meslek hastalığı             C)İlkyardım          D)İş kazası

4-İşletmenin çalışma şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmiş yapılan işe göre gerekli güvenlik

tedbirlerinin alınmış olması haline ne denir?

    A)İş güvenliği               B)Sigorta      C)İşletme güvenliği           D)İşletme planlaması

5-Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek tedbirlerden değildir?

    A)Tıbbi tedbirler           B)İşyerinde çalışma çevresine ait tedbirler            C)İşçiye ait tedbirler

D)Kazalara karşı alınan tedbirler

6-İş kazaları sonucunda meydana gelen görünen zararlardan değildir?

A)Makine-Teçhizat hasarı     B)Üretim kayıpları    C)İlkyardım masrafları     D)Tıbbi masraflar

7-İş kazalarının sonucunda meydana gelen görünmeyen zararlardan değildir?

A)Toplumun uğradığı zararlar   B)Kaybolan iş günü    C)Tazminat ödemeleri    D)Kaybolan iş gücü

8-Yanma olayının meydana gelmesi için hangi unsurlar mutlaka birlikte olması gerekir?

A)Isı- Yanıcı madde-Yakıcı madde       B)Isı-Oksijen-Yanıcı madde     C)Oksijen-Yanıcı madde

D)Yanıcı madde-Isı-Yakıcı madde

9-TBMM tarafından çıkarılan ve cumhurbaşkanı tarafından ilan olunan yazılı hukuk kaidelerine ne denir?

A)Yargı         B)Kanun        C)Hukuk       D)Yürütme

10-Hangisi meslek hastalıklarına karşı alınabilecek işçiye ait tedbirlerdendir

A)Eğitim   B)İşyeri ve planlaması   C)Sürekli temizlik ve bakım      D)Nemli (ıslak) çalışma yöntemi

11-İşin devamlı olması ve çalışana zararlı olmaması haline ne denir?

A)İnsan sağlığı     B)İş kazası       C)İşyeri güvenliği       D)İş güvenliği

12-Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmama şartı ile çıkarılan kurallara ne denir?

A)Tüzük    B)Bildiri       C)Yönetmelik       D)Kanun

13-Hangisi meslek hastalıklarına karşı alınabilecek işyerinde çalışma çevresine ait tedbirlerden değildir?

A)Havalandırma       B)Kişisel korunma araçlarının kullanımı    C)Sürekli temizlik ve bakım

D)Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi

14-Hangisi iş kazaları sonucunda meydana gelen görünmeyen zararlardandır?

A)Tazminat ödemeleri     B)Tedavi masrafları     C)Üretim kayıpları        D)Sosyal yardım ödenekleri

15-Hangisi klasik tip yangın söndürme cihazlarındandır?

A)Köpüklü yangın söndürme   B)Soda asitli yangın söndürme  C)Kum kovaları ile yangın söndürme

D)Kuru kimyasal maddeli yangın söndürme

16-Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

       A)Sıhhi tesisatlar   B)Elektrik tesisatları   C)Isıtma ve havalandırma tesisatları    D)Çevre düzenlemesi

17– Meydana gelen iş kazasını işveren SSK’ya en geç kaç gün içinde bildirmelidir?

  1. A) 2 gün içinde bildirmelidir B) 3 gün içinde bildirmelidir  C) 5 gün içinde bildirmelidir  D) 7 gün içinde bildirmelidir

18– Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında görülmeyen (dolaylı) zararlardan biri değildir?

A)Kaybolan iş günü   B)Üretim kayıpları   C)Seri imalat kaybı   D)Kaybolan iş gücü

19– Aşağıdakilerden hangisi ev ve işyerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

A)Bacalar devamlı temizlenmeli   B)Ev ve işyerleri havalandırılmalı   C)Yanıcı maddeler iyi saklanmalı

D)Tavan arası temiz tutulmalı

20– Staj yapan bir öğrenci iş yerinde kaza geçirmiştir. Kurum doktoru öğrenciye ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?

A)Kazayı soruşturmalıdır  B)Kazayı derhal işverene bildirmelidir  C)Kazayı SSK’ya bildirmelidir D)Ambülans çağırmalıdır

p10 led panel

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here