Bir direncin uçlarındaki gerilim, uygulanan akımla doğru orantılı olarak değişir.

ϑ = Ri                   (1.8)

Burada; R Ohm cinsinden direnç, i Amper cinsinden akım ve ϑ Volt cinsinden gerilim olarak tanımlanmıştır.

Güç ise;

 

q1

Şeklinde gösterilebilir.

Bir devrede, kısa devre olduğunda, EŞitlik (1.8)’e göre direnç sıfır olduğundan gerilim de sıfır olur:

ϑ = Ri→R=0⇒ϑ = 0

Bir devrede, açık devre olduğunda ise, akım akmayacağından değeri sıfır olur. Bu durumda direnç sonsuz olur:

q2
Örnek: Şekildeki devre için i akımını ve her elemanın harcadığı gücü bulunuz.

q3
Çözüm:   ϑ = R.i eşitliği yeniden düzenlenirse,

 

q4
olarak elde edilir. Burada tanımlanmıŞ olan i akım yönünün gerilim kaynağının oluŞturacağı yönde olduğuna dikkat edilmelidir.
Bu soruda tüm değerler aynı kalmak Şartıyla tanımlanmış olan akımın yönü ters yönde sorulsaydı, bu durumda cevap -2 A şeklinde olurdu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here