Arduino Kullanılarak 16×2 LCD’de Nasıl Animasyon Oluşturulur ?  yazı dizimize 2. yazımızla devam ediyoruz. Bu yazıyı okumadan önce ilk yazımızı okumanızı öneririz. İlk yazımızı görmek için tıklayınız.

AVR mikrodenetleyici kartlarının mikrodenetleyicinin işleyişi için tüm temel devre sistemlerine Arduino panoları olarak anılan önyükleyici Arduino ile ışık tutması sağlanır. Arduino kartı, gömülü AVR mikrodenetleyicilerin çalışması için gereken tüm devre sistemlerine sahiptir.Arduino kartını programlamaya gelince, temel c programlama bilgisine sahip herhangi bir kimse; çabucak Arduino IDE ile başlayabilir. Dolayısıyla Arduino kalıpları hem başlayanlar hem de uzmanlar için kolay bir platformdur. Projedeki Arduino ile nasıl başlanacağı kısmı, Arduino kartı ile ilgili başlamak için gerekli adımları açıklar.

Bu projede kullanılan arduino kartı, Arduino Pro Mini kartıdır ve Windows’da kullanılan Arduino IDE 1.0.3 sürümü’dür.Arduino pro-mini kartı ve Arduino IDE aşağıda görüldüğü gibidir;

1

2
Arduino pro mini kartı; seri port veya bilgisayarın USB portu arabirim devre sistemine, bilgisayarla bağlantı için gereken harici bir USB’yi TTL’e dönüştürücü karta sahip değildir. Bu donanım arduino kartı programlamada ve ayrıca bilgisayarın USB portu ile seri haberleşmede yardımcı olur.

3

Okuyucu projede arduino ile nasıl başlanacağını ve tartışılan her şeyin orada denenmiş olduğunu kabul eder.
Arduino pro-mini kartıyla bir LCD arayüz yapımının ayrıntıları bir önceki Arduino ile 16 x 2 LCD’de arayüz nasıl yapılır projesinde açıklanmaktadır. Bu proje LCD modülde özel karakterler kullanarak onu oluşturulabilir hale getirir. LCD modül , ASCII değerine karşılık gelen karakterleri görüntüleyip, mikrodenetleyici vasıtasıyla göndermeye yardım eden iki veya daha fazla denetleyiciye sahiptir.ASCII karakter kalıpları, LCD denetleyicilerin dahili CGROM’unda saklanır.LCD modülleri ayrıca kullanıcının özel karakterleri depolayacağı ve bunları görüntüleyeceği bir CGRAM sağlar. Özel karakterler üretme yöntemi bir önceki LCD özel karakterleri nasıl oluşturulur projesinde iyice açıklanmıştır.
Animasyon oluştururken; seyreden kişiye hareket ediyormuş gibi hissettiren temel teknik yollardan biri, iki veya daha fazla özel karakteri LCD ekranında hızlı bir sırayla görüntülemektir . Bu özel proje kullanımı sadece iki özel karakteri diğer bir LCD ekranda gösterir ve basit bir 16 x 2 LCD ekranında animasyon oynuyormuş hissi verir. Öncelikle okuyucuya, bu deneyimi gerçekleştirirken daha iyi animasyonlar oluşturabilmek için daha fazla sayıda özel karakter kullanması tavsiye edilir.
Bu projede temelde kullanılan iki sembol vardır; bir tanesi gülümseme sembolü ve diğeri ise bir ağlama sembolü. Bit desenlerinin ; LCD içerisinde (bir önceki “LCD’de özel karakterler nasıl oluşturulur” projesinde açık piksel için 1 ve kapalı piksel için 0 olarak açıklanan) karakterleri gösterebilmek için kullanılan piksel dizisi ve varsayılan bit değeri çizim metodlarını öğrenmek için depolanmaya ihtiyacı vardır.
8 * 5 piksel dizisi ve projede gülümseme sembolüne karşılık olarak gösterilen ikili (binary) dizi aşağıdaki resimde gösterilmiştir;

4

Yukarıda gösterilen özel karakter, 8 bayt uzunluğunda karakter dizisi olarak aşağıda verildiği gibi tanımlanabilir;
{
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000
};
8 x 5 piksel dizisi ve projeye görülen ağlama sembolüne karşılık gelen ikili dizi aşağıdaki resimde gösterilmiştir;

5

Yukarıda gösterilen özel karakter, 8 bayt uzunluğunda karakter dizisi olarak aşağıda verildiği gibi tanımlanabilir;
{
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b01010,
0b00000,
0b00000,
0b01110,
0b10001
};
Bu özel proje ile ilgili en önemli fonksiyon gecikme (). Kod adımları arasında bir gecikme oluşturmak için ve burada özel karakterlerin ardışık ekranları arasındaki gecikmeyi ayarlamak için bu fonksiyon kullanıldı. Herhangi bir mikrodenetleyici kodlamasında gerekli temel işlevi olan gecikme () fonksiyonunun ayrıntıları; “Arduinoya nasıl başlanır” projesinde açıklanmıştır. Bu yolla gecikmeyi ayarlamak için büyük ya da küçük olmasına değil; bir LCD ekranında hareketlilik hissi yaratmaya yeterli olmasına dikkat edilmelidir.
Arduino IDE, LCD modüle erişim fonksiyonlarının çoğunu sağlayan, <LiquidCrystal.h> denilen bir kütüphaneye sahiptir. Bu projede kütüphaneden küçük uygulamalarda aslında çok yararlı olacak birkaç fonksiyon kullanılmıştır. Bu fonksiyonların ayrıntıları zaten daha önceki “Bir LCD arayüzü nasıl olur”, “LCD’de sensör değeri nasıl görüntülenir”, ” LCD bilgisayara nasıl bağlanır” ve “Kayan LCD ekranı nasıl yapılır” projelerinde tartışılmıştır.
Bu proje için yazılmış kod, bir LCD ekranında özel karakterler oluşturmaya yardımcı olan lcd.createChar () fonksiyonuna sahiptir. Lcd.createChar () işlevinin detayları zaten daha önceki “Arduino kullanarak özel karakterler nasıl yaratılır” ve LCD ekranda Arduino kullanarak suratlar nasıl oluşturulur” projelerinde açıklanmıştır.

Öncelikle kodlamayı tamamladıktan sonra biri doğrulayabilir ve “Arduinoya nasıl başlanır” projesinde açıklandığı gibi arduino kartına yükleyebilir ve LCD ekranda basit bir animasyon tadını çıkarabilir.

 

6

İlgili Video :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here