Ana Sayfa Elektronik Öğrenin Alternatif akım teorisi Alternatif akımın kullanılma alanları ve sebepleri

Alternatif akımın kullanılma alanları ve sebepleri

0
3178

[wpfp-link]        SORU: Alternatif akım nasıl tarif edilebilir?                

        SORU: Alternatif akımla nerelerde karşılaşabiliriz?

        Elektrik enerjisi doğru akım ve alternatif akım olmak üzere iki  şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Doğru akım olarak üretilmesi çok yaygın değildir. Sadece pil, akü ve küçük güçlü dinamolar vasıtasıyla belli bir amaç için üretilir. Genelde elektrik enerjisi çeşitli nedenlerden dolay ı alternatif akım olarak üretilir ve iletilir.                    

       Elektrik enerjisi termik ve hidroelektrik santrallerde alternatörler vasıtasıyla üretilir. Bunun haricinde nükleer santraller vb.  şekilde de elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu       santrallerde üretilen elektrik enerjisi alternatif akımdır. Bunun sebebi ise alternatif akımın üretimi ve iletimi doğru akıma göre daha kolay olmasıdır. Buna bağlı olarak alternatif akım doğru akıma göre çok daha yaygın olarak kullanılır.       

       Alternatif akım üreten alternatörlerin yapıları doğru akım üreten dinamolara göre çok daha basittir. Dolayısıyla alternatif akım makineleri çok yüksek güçlerde imal edilmelerine karşılık doğru akım makineleri yapım zorlukları yüzünden çok yüksek güçler için imal edilemezler.                             

       Alternatif akım çok kolay bir  şekilde doğru akıma çevrilebilmesine karşılık, doğru akım bu kadar kolay bir  şekilde alternatif akıma dönüştürülemez. Bu nedenlerden dolayı elektrik enerjisi alternatif akım olarak üretilmekte, iletilmekte ve tüketilmektedir. Birçok elektrikli cihaz alternatif akımda kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak elektrik motorları, fırınlar aydınlatma cihazları vb. verebiliriz.                         

         SORU: Alternatif akımın doğru akıma göre üstünlükleri nelerdir?                                                          

         SORU: Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülür?        

          SORU: Alternatif akımda kullanılan cihazlar nelerdir? 

ALTERNATİF EMK.’NIN ELDE EDİLMES İ VE DEĞERİ:             

         SORU: Alternatif akım elektrik enerjisinin üretildiği cihazlara ne ad verilir?                                           

         SORU: Alternatörün yapısı nasıldır?                                           

         Alternatif akım daha öncede söylediğimiz gibi elektrik santrallerinde alternatörler vasıtasıyla üretilir. Genel anlamda alternatif akım üretebilmek için bir bobin grubu ve manyetik alanın bulunması  şarttır. Bunlar sağlandıktan sonra alternatif akım iki  şekilde elde edilir:

         a)  Sabit bir manyetik alan içinde, sabit bir eksende dönen iletkende alternatif EMK. oluşur.                         

         b)  Değişken bir manyetik alan içinde duran iletkende bir alternatif EMK. oluşur.                                       

         Alternatörlerin yapısı da yukarıdaki iki duruma göre oluşur. Düşük güçlü alternatörler birinci duruma göre imal edilirler. Yüksek güçlü alternatörler ikinci duruma göre imal edilirler. Çünkü, yüksek güçte hareket eden iletkenden elde edilen alternatif gerilimi dışarı almak zordur ve maliyeti arttırır. Bu yüzden küçük güçlü alternatörlerde manyetik alan ı meydana getiren kutuplar sabit, bobinler hareketli; yüksek güçlerde ise         kutuplar hareketli, bobinler sabittir.           

            

         Manyetik alan genellikle kutuplara sarılmış bobinlere doğru akım uygulanarak sağlanır. Bir alternatörde elde edilen alternatif EMK.’nın değeri iletkenin manyetik alan içerisindeki boyuna, manyetik akı yoğunluğuna ve iletkenin manyetik alan içerisindeki hızına bağlıdır:                                         

                                     E = B.l.v   dir.                         

         Alternatif akım elde edebilmek için yansıdaki  şekilde de görüldüğü gibi iki N ve S kutupları arasında dönen bir iletkenin 360 derecelik bir hareket yapması gerekmektedir.              

         SORU: Alternatif akım kaç  şekilde elde edilir?               

         SORU: Alternatörlerin genel yapısı nasıldır?                 

         SORU: Alternatif EMK.’nın değeri nelere bağlıdır?                          

p10 led panel

YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here