Ana Sayfa Elektronik Öğrenin Dijital elektronik Assembly Dilinde LCD Örnek Programı

Assembly Dilinde LCD Örnek Programı

2
992

Piyasa da çok çeşitli LCD (Liquid Crystal Display) ler satılıyor.  Bu gün 2*16  satır LCD nin Assembly dilindeki örnek programını yazıp açıklamaya çalışacağım.

test_output-20514

Öncelikle LCD nin  pin konfigrasyonunu bilmek gerekiyor. 2*16 LCD lerin  3 tane kontrol, 8 tane veri ve 3 tane Suppy pini olmak üzere toplam 14 pini bulunuyor.

VCC=+5V , VSS=GND, VEE= Contrast bacakları.  RS= Kaydedici seçme bacağı(Select Register), R/W= Okuma yazma bacağı(Read/Write),  E=Anahtar bacak(Enable). Diğerleri ise D0-D7= veri yazma ve ya veri okuma bacakları(DATA BUS).

1
Embedded Systems Book (Muhammed Ali Mazidi)

 

LCD ye yazı yazma mantığı kaba taslak şu şekilde oluyor; ilk önce RS yani kaydedici seçme pinini RS=1 yaparak LCD içerisindeki DATA kaydedicisi seçiyoruz. Daha sonra R/W yani okuma yazma pinini R/W=0 yaparak LCD ye veri göndereceğimizi belirtiyoruz. Bu işlemden sonra verileri DATA BUS yani D0-D7 pinlerine gönderiyoruz. Burada verileri gönderirken dikkat etmemiz gereken şey “E” pininin her yolladığımız 8 bit veri için en az 450 ns zaman içerisinde 1 ve 0 yapılması gerekiyor.  yani yükselen kenarda E pinine sinyal göndermemiz gerekiyor.

Bir de LCD den veri okuyabiliyoruz. Bu işlem için ise RS=1 yaparak yine veri kaydedicisini seçiyoruz. R/W=1 yaparak okuma yapacağımızı belirtiyoruz ve E pinine bu sefer düşen kenarda sinyal gönderiyoruz. Yani 450 ns boyunca 0 yapıp daha sonra 1 yapıyoruz.

 

LCD nin kontrol kaydedicisi LCD ye yazacağımız yazının pozisyonunu ve ya LCD üzerindeki kontrol işlemlerini yapabilmemizi sağlar. Bu yüzden LCD ye yazı göndermeden önce LCD nin kontrol kaydedicisini seçerek (RS=0) LCD yi açarız, yazacağımız yazının pozisyonunu düzenleriz ve LCD üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. LCD nin kontrol kaydedicisi seçili iken LCD nin Data pinlerine(D0-D7) gönderdiğimiz bazı veriler şu LCD üzerinde şu işler yapmamıza yarar; .

2
Embedded Systems Book (Muhammed Ali Mazidi)

 

Şimdi assembly dilindeki lk programımızı yazalım. LCD yi Pic’imize şu şekilde bağlıyoruz;

3
Embedded Systems Book (Muhammed Ali Mazidi)

 

 

RS EQU RB0   ; RB0 RS olarak tanımlanıyor
RW EQU RB1   ; RB1 RW olarak tanımlanıyor
EN EQU RB2   ; RB2 EN olarak tanımlanıyor
COUNTER EQU 0X20; Sayacının Ram adresi tanımlanıyor

CLRF TRISD
CLRF TRISB
CLRF PORTD
CLRF PORTB

BASLA      ; Sonsuz döngü başlığı

MOVLW 0x38   ; LCD 2*16 satır ve 5X7 çözünürlüğünde ayarlama komutu.
CALL KOMUTGONDER; bu komutu gönderiyoruz.
CALL DELAY   ; lcd komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW 0x0E   ; LCD ekranını ve cursoru açma komutu
CALL KOMUTGONDER; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW 0x01   ; LCD ekranı temizleniyor
CALL KOMUTGONDER; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW 0x80
CALL KOMUTGONDER; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'E'   ; E harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'L'   ; L harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'E'   ; E harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'K'   ; K harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'T'   ; T harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'R'   ; R harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'O'   ; O harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'N'   ; N harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.

MOVLW D 'I'   ; I harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.
 
MOVLW D 'K'   ; K harfini gondermek üzere wreg'e yazıyoruz
CALL VERIGONDER ; LCD ye komutu gönderiyoruz
CALL DELAY   ; LCD ye komutu işlemesi için zaman tanıyoruz.
GOTO BASLA   ; Programı en başa dönderiyoruz.

KOMUTGONDER

MOVWF PORTD   ; Wregdeki veri PORTD ye yazılıyor
BCF PORTB,RS  ; LCD nin RS pini 0 yapılarak komut kayedicisi seçliyor
BCF PORTB,RW  ; LCD nin RW pini 0 yapılarak yazma işlemi yapılacağı söyleniyo
BSF PORTB,EN  ; Yazma işlemi için En pini H-L yapılıyor
CALL DELAY
BCF PORTB,EN  
RETURN

VERIGONDER

MOVWF PORTD   ; Wregdeki veri PORTD ye yazılıyor
BCF PORTB,RS  ; LCD nin RS pini 1 yapılarak veri kayedicisi seçliyor
BCF PORTB,RW  ; LCD nin RW pini 0 yapılarak yazma işlemi yapılacağı söyleniyo
BSF PORTB,EN  ; Yazma işlemi için En pini H-L yapılıyor
CALL DELAY
BCF PORTB,EN  
RETURN

DELAY

MOVLW 0X255  ; 255 SAYISI SAYILMAK ÜZERE WREG E YAZILIYOR
MOVWF COUNTER ; bU SAYI COUNTER ADRESİNE KAYDEDİLİYOR
AGAIN     ;
NOP      ; BOŞ
DECFSZ COUNTER; counter bir azaltılıyor ve 0 olduğunda döngüden çıkılıyor.
GOTO AGAIN
RETURN

Yazma işlemi yapılırken EN pini ilk önce 1 daha sonra 0 yapılır. Bu sürenin en az 450 ns olması gerekiyor. LCD üzerinden okuma yapılırken ise EN pini ilk önce 0 daha sonra 1 yapılır. Yine 450 ns ye ihtiyaç duyuluyor.

 

 

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here