1-) Akım trafolarının sekonder sargının bir ucu………………………………dır.(5p)

2 Kondansatörlerin üçgen bağlanmasının maliyetiyıldız bağlamaya göre daha……………….(5p)

3-) Kondansatör, iletken iki tabaka ile bunların arasında …………………………..oluşur.(5p)

4-) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi kompanzasyon ünitesinin elemanlarından değildir? (5p)

  1. A) Güç kondansatörleri B) Kontaktörler C) Boşaltma dirençleri    D) Transformatörler

5-) Akım trafosu deney bağlantı şemasını çiziniz.(10p)

6-) Elektrodu tanımlayarak çeşitlerini yazınız.(10p)

7-) Toprak içindeki bağlantı noktaları ……………………..karşı korunmalıdır.(5p)

😎 Alçak gerilim elektrik şebekelerini sınıflandırınız. (5p)

9-) Mekanik zorlamalara karşı korunmuş olan sabit tesislerde topraklama iletkeni ……….mm2 Cu, 2.5 mm2 ……..dur. (10p)

10-) Paratonerin elemanlarını yazınız.(10p)

11-) Kuvvet tesisatında kullanılan kablo döşeme şekileri nelerdir? Yazınız.(10p)

12-) Busbar kanal sisteminin avantajlarından dördünü yazınız. (10p)

13-) Kullanıldıkları yerlere göre busbar sistem çeşitlerini yazınız.(10p)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here